Samorząd Rejonu Wileńskiego — jeden z trzech samorządów zapewniających doskonały stan pogotowia przeciwpożarowego

Fot. archiwum ASRW

8 lutego br. w Departamencie Ratownictwa i Straży Przeciwpożarowej odbyła się narada kierownictwa departamentu z kierownikami straży przeciwpożarowych samorządów oraz pracownikami samorządów ds. działalności ekip strażackich.

Podczas narady dyrektor departamentu generał służby wewnętrznej Remigijus Baniulis zapoznał kierowników straży przeciwpożarowych samorządów z wynikami działalności sił ratownictwa przeciwpożarowego za ubiegły rok oraz optymizacją ekip strażackich straży przeciwpożarowych samorządów.

Zastępca dyrektora V. Kurkulis dokonał przeglądu pogotowia, warunków oraz możliwości ekip strażackich straży przeciwpożarowych. Według V. Kurkulisa, stan przygotowania oraz możliwości ekip strażackich bardzo się różnią — na jednego strażaka przypada od 270 do 2,5 tys. mieszkańców. Obsługiwane terytorium w różnych miejscowościach kraju różni się czterokrotnie, inne wskaźniki różnią się nawet ośmiokrotnie. Zdaniem wicedyrektora, wszystkie służby, z wyjątkiem Skuodasu i Druskiennik, mają możliwości do redukcji, część ekip bowiem nie przynosi korzyści. Według V. Kurkulisa, w ubiegłym roku wyłącznie trzy samorządy zapewniły doskonały stan pogotowia przeciwpożarowego: Samorząd Kalwaryjski, Samorząd Rejonu Święciańskiego oraz Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Podczas narady przedstawiono również rekomendacje metodyczne dotyczące szkoleń straży przeciwpożarowych samorządów, omówiono projekt trybu finansowania służb przeciwpożarowych, kryteria reagowania na komunikaty sił ratownictwa przeciwpożarowego oraz rozwój cyfrowej łączności radiowej na Litwie.