Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego — jeden z trzech samorządów zapewniających doskonały stan pogotowia przeciwpożarowego

  Czytaj również...

  Fot. archiwum ASRW

  8 lutego br. w Departamencie Ratownictwa i Straży Przeciwpożarowej odbyła się narada kierownictwa departamentu z kierownikami straży przeciwpożarowych samorządów oraz pracownikami samorządów ds. działalności ekip strażackich.

  Podczas narady dyrektor departamentu generał służby wewnętrznej Remigijus Baniulis zapoznał kierowników straży przeciwpożarowych samorządów z wynikami działalności sił ratownictwa przeciwpożarowego za ubiegły rok oraz optymizacją ekip strażackich straży przeciwpożarowych samorządów.

  Zastępca dyrektora V. Kurkulis dokonał przeglądu pogotowia, warunków oraz możliwości ekip strażackich straży przeciwpożarowych. Według V. Kurkulisa, stan przygotowania oraz możliwości ekip strażackich bardzo się różnią — na jednego strażaka przypada od 270 do 2,5 tys. mieszkańców. Obsługiwane terytorium w różnych miejscowościach kraju różni się czterokrotnie, inne wskaźniki różnią się nawet ośmiokrotnie. Zdaniem wicedyrektora, wszystkie służby, z wyjątkiem Skuodasu i Druskiennik, mają możliwości do redukcji, część ekip bowiem nie przynosi korzyści. Według V. Kurkulisa, w ubiegłym roku wyłącznie trzy samorządy zapewniły doskonały stan pogotowia przeciwpożarowego: Samorząd Kalwaryjski, Samorząd Rejonu Święciańskiego oraz Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  Podczas narady przedstawiono również rekomendacje metodyczne dotyczące szkoleń straży przeciwpożarowych samorządów, omówiono projekt trybu finansowania służb przeciwpożarowych, kryteria reagowania na komunikaty sił ratownictwa przeciwpożarowego oraz rozwój cyfrowej łączności radiowej na Litwie.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...