20
Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” per aspera ad astra

Odbyły się kolejne dwa posiedzenia Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, jednoczącego firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie Litwy i prowadzone przez przedsiębiorców o polskim pochodzeniu.

Członkowie forum dyskutowali w sprawach: spotkania z przedstawicielami samorządu rejonu wileńskiego; przyszłej struktury „Korony”; założenia i rozwoju strony internetowej oraz rozszerzenia składu „Korony”.

W ramach dyskusji zreferowano już poczynione działania co do zorganizowania spotkania z władzami samorządu rejonu wileńskiego. Tak więc nawiązano kontakt z mer rejonu Marią Rekść, podczas którego mer nie tylko przychylnie oceniła inicjatywę, ale wyraziła chęć zorganizowania spotkania.

Ustalono, że początkowo odbędzie się spotkanie przygotowawcze z trzyosobową delegacją Forum, w trakcie którego członkowie Forum przedstawią najbardziej interesujące kwestie, wskażą, z jakimi specjalistami samorządu chcą się spotkać.

Następnie w trakcie dalszej dyskusji członków „Korony” padła propozycja powołania poszczególnych komitetów. Propozycja ta uzyskała powszechną akceptację, na skutek czego uzgodniono, że komitety będą tworzone o charakterze ogólnym, a nie branżowym, ponieważ branż może być dużo. Zadaniem komitetów będzie opracowywanie tematów/propozycji aktualnych dla członków Forum.

Podczas posiedzeń trwały dalsze prace co do założenia i rozwoju strony internetowej Forum. Poinformowano, że domena www.korona.lt została już zarezerwowana oraz powołano grupę ds. opracowania strony internetowej, która będzie pracowała nad koncepcją i przedstawi konkretne rozwiązania, które będą następnie omawiane podczas kolejnych zebrań „Korony”.

Ostatecznie członkowie zgromadzenia debatowali co do propozycji przyjęcia spółki UAB „Heldona” w szeregi Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. Propozycja ta została zaaprobowana i do liczby członków „Korony” dołączyła kolejna dynamiczna i dobrze prosperująca firma.

W. J.

20 odpowiedzi to Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” per aspera ad astra

 1. Adam81w mówi:

  Witamy kolejną spółke w Koronie.

 2. Ciekawski mówi:

  Dziesięć firm jak na początek to niemało.

 3. Gratulat mówi:

  słuchajcie, ale czy nie za wiele reklamowania się. Niech najpierw coś zdziała, bo do tychczas tylko samoreklama.

 4. Kmicic: mówi:

  Jesteście na dobrej drodze. Strona w necie to świetny pomysł.

 5. Pomorski J mówi:

  Powodzenia życzę rodakom.

 6. Astoria mówi:

  Nie wiem, kim jest W.J., ale brzmi jak specjalista od żargonowej nowomowy, w dodatku pozbawionej krzty logiki. Dla jego usprawiedliwienia, być może forma jego tekstu ma adekwatnie ilustrować posiedzenia “Korony”.

  Po czterech albo pięciu – kto to wie na pewno, czytając sprawozdania “KW” – posiedzeniach “Korony”, nadal nie jest jasne, czym konkretnie forum ma się zajmować i skąd weźmie pieniądze na finasowanie nie wiadomo jeszcze czego.

  Z pewnością logo, pomysł strony internatowej i poszerzania forum o nowych członków są konkretnymi działaniami, choć nie wiadomo, w jakim kierunku i celu. Nawiązanie kontaktu z mer Rekść wygląda na ważne osiągnięcie “Korony”. Tym bardziej, że mer poparła inicjatywę i wyraziła chęć zorganizowania spotkania. Zapewne podczas kolejnych spotkań “Korona” powoła do życia grupę operacyjną, której zadaniem będzie zorganizowanie spotkania z mer Rekść. Nie będzie to operacja logistycznie łatwa, gdyż forum “Korona” działa w Wilnie, a mer Rekść działa w rejonie wileńskim.

 7. Kmicic: mówi:

  Pewnie astoria będzie często zabierał głos na polskojęzycznym Delfi :
  “….wcześniejszymi zapowiedziami władz Litwy o koniecznej potrzebie powołania na Litwie polskojęzycznego medium, które mogłoby przeciwdziałać już istniejącym na Litwie polskim mediom….”
  A tutaj na razie trenuje krytykując każdą polską inicjatywę ,jak wlezie..zawsze rowijając tekst po swoim, – ALE…
  “Rzeczywiście astoria znajdzie w Radczence gorliwego współwyznawcę we wrogości do AWPL, Tomaszewskiego i narodowego i chrześcijańskiego charakteru nadwilejskich Polaków.
  Powodzenia astorio na delfi, kolejnej antypolskiej gadzinówce 🙂

 8. Józef mówi:

  AD 7(…)”A tutaj na razie trenuje krytykując każdą polską inicjatywę ,jak wlezie..zawsze rowijając tekst po swoim, – ALE…”

  Zatem “Korona” nie “per aspera ad astra”

  “ALE”: PER ASPERA AD ASTORIA?

 9. Astoria mówi:

  –>Pewnie astoria będzie często zabierał głos na polskojęzycznym Delfi

  Zapewne nie częściej od ciebie. Ty przecież już komentujesz na litewskim DELFI, więc polskie ci jeszcze doda skrzydeł: tam to dopiero będzie kogo zbawiać wśród nieprzeliczonych zastępów zdrajców i wrogów polskości 🙂

  –>Zatem „Korona” nie „per aspera ad astra”
  „ALE”: PER ASPERA AD ASTORIA?

  Nie jestem z Korony. Jestem obywatelem republiki (nawet dwóch republik). Koronę nosi Orzeł Biały, z powodów heraldycznych, a nie ustrojowych.

 10. Józef mówi:

  AD Astoria 9(…)”Nie jestem z Korony. Jestem obywatelem republiki (nawet dwóch republik). Koronę nosi Orzeł Biały, z powodów heraldycznych, a nie ustrojowych.”

  …-Koronę Polska i Litwa nosi nadal nie tylko: “z powodów heraldycznych i ustrojowych”.

  -Murawiew Wieszatiel wiedział o tym i nie traktował tej wiedzy w wiarę Polaków li tylko w kategoriach form heraldyczno-usrojowych, tylko realnie zabraniał śpiewać “Maryjo Królowo Polski”, “Z dawna Polski Tyś Królową” i podobnych pieśni mówiąc: “nie macie Króla tylko Cara!” Polacy zaś odpowiadali: “jest Królowa -będzie Król!”, i nie zmienia tego faktu abdykacja Stanisława Augusta na rzecz Carycy!, -chyba że znasz inne akty prawne “wyższego” rzędu?…

  -Zapominasz mądralo że mamy Królową Korony Polski i Litwy, bo tytuł ten nadał Król Jan Kazimierz w nadal obowiązującym akcie prawnym proklamowany we Lwowie 1 kwietnia 1656
  -Tekst Ślubów Jana Kazimierza: “Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo polskie, księstwo litewskie,”(ect): http://www.mati.com.pl/jasnagora/?strona,menu,pol,stolica,1384,0,1436,Sluby_jana_kazimierza,ant.html

  -Maryja Królowa Polski jest zatem Matkę Boga-Człowieka Króla Królów i Panów Panujących i właścicielką Korony Polski i Księstwa Litwy: http://www.diecezja.gda.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=580 “Przyszedł w kalendarzu ojczystych dziejów dzień –1 kwietnia 1656 roku. Uklęknął król Jan Kazimierz przed obrazem Matki Bożej Łaskawej w katedrze lwowskiej. Wypowiedział słowa – jedne z najważniejszych wypowiedzianych w ciągu biegu polskiej historii – do Niej, do Matki Chrystusa skierowane: „Do przenajświętszych stóp Twoich upadłszy, Ciebie dziś za patronkę moją i za Królową państw moich obieram. Tak samo siebie jak i moje Królestwo Polski (…) oraz wojska obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam”. Tamtego dnia ojczyzna nasza został ogłoszona królestwem Maryi, oddana pod Jej rządy, zawierzona Jej, Matce Dobrej Rady. Błogosławić Ją będą synowie i córki naszego narodu. Wszyscy ci, którzy poprzez chrzest zostali „uświęceni w prawdzie” (J 17,19).”

  Pytanie: -czy poczuwasz się do tego dziedzictwa?.

 11. Astoria mówi:

  @ Józef:

  –>Zapominasz mądralo że mamy Królową Korony Polski i Litwy, bo tytuł ten nadał Król Jan Kazimierz

  Nie, nie mamy. Ty masz i możesz sobie mieć, ale ja nie mam. Jestem wolnym bywatelem świeckiego państwa, a nie poddanym Żydówki sprzed 2 tys. lat. Nie piszę tego, żeby obrazić twoje uczucia religijne, ale skoro wychodzisz z argumentem religijnym, dajesz mi prawo zbicia go twoją bronią. Ustawy Jana Kazimierza nie obowiązują w III Rzeczypospolitej.

  –>Pytanie: -czy poczuwasz się do tego dziedzictwa?

  Oczywiście. Poczuwam się też do dziedzictwa feudalnego Polski, co nie znaczy, że jest ono relewantne do Polski w XXI w. Poczuwam się również do takich aspektów naszego dziedzictwa, jak ekskomunikowanie Mickiewicza przez Watykan. Jak wiesz, Watykan nie popierał polskich powstań narodowych. Popierał Cara. I miał rację, bo papieże są nieomylni.

 12. Astoria mówi:

  @ Józef:

  PS 1. Orzeł Biały w koronie był godłem w herbie państwa polskiego 350 lat przed Janem Kazimierzem. 300 lat wcześniej używał go już Chrobry. Korona była symbolem władzy. Nigdzie nie czytałem o religijnej genezie korony.

  PS 2. Związku między koroną polską i korononą chrystusową raczej nie ma żadnego. Tzw. korona cierniowa Jezusa nie była w istocie koroną, ale wiankiem z cierni. Nawet dzisiaj nie symbolizuje ona władzy Syna Bożego, ale jego cierpienie, przez które odkupuje On grzechy ludzkości.

  PS 3. Warto zwrócić uwagę, że Polska za czasów Jana Kazimierza była królestwem tylko z nazwy. W istocie była republiką czyli Rzecząpospolitą. Król nie dziedziczył korony, ale był wybierany na najwyższy urząd w państwie podczas wolnej elekcji. W języku współczesnym moglibyśmy go nazwać dożywotnim prezydentem państwa wolnych obywateli (szlachty). Szlachta w żadnym razie nie czuła się poddaną króla/prezydenta, którego sama wybierała na urząd.

 13. Józef mówi:

  AD 11(…)”–>Zapominasz mądralo że mamy Królową Korony Polski i Litwy, bo tytuł ten nadał Król Jan Kazimierz
  Nie, nie mamy. Ty masz i możesz sobie mieć, ale ja nie mam. Jestem wolnym bywatelem świeckiego państwa, a nie poddanym Żydówki sprzed 2 tys. lat.”

  -…Literówka “BYWATEL” wyszła Ci Freudowsko… -rozumiem przypadkiem?.

  -Można więc być „bywatelem-nomadą” nawet obywatelem dwóch republik i nie czuć organicznego związku z żadną z nich.

  -“NOMADĄ” z fr. nomade, łac. nomas, gr. nomas – “wędrujący w poszukiwaniu pastwisk”, Abraham zanim nie osiadł w obiecanym przez Jahwe Kanaanie też był nomadą, Żydzi wprost dziedzice obietnicy zażyczyli sobie niegdyś mieć króla jak pozostałe plemiona Kananejskie i wybrali sobie sami króla Saula, który okazał się być satrapą.

  -Dopiero za przyczyną Boga Jahwe prorok Samuel namaścił właściwego Króla Izraela którym jak się okazało był Dawid.
  -Żydówka sprzed 2-tyś lat, -(o Której piszesz), była z “namaszczonego” rodu i domu Dawida, zaś genealogia ta jest Jej spuścizną duchową niezależnie od naszej świeckości czy też nie świeckości nas ludzi, wywodzących swoją kulturę z “KSIĘGI”.

  -Poza tym cecha homo religiosus tak jak homo erectus tkwi w nas wszystkich homo sapiens, chcemy tego czy nie chcemy.
  Monarchowie dziedziczni np. Królowa Jadwiga, żona księcia Jagiełły, czy konstytucyjny Król Jan Kazimierz wybrany drogą elekcji, -byli legalnie namaszczonymi królami a ich poddani niezależnie od nadania nobilitacji, czy lenna oficjalnym aktem nadania, uczestniczymy zarówno w duchowym dziedzictwie tej samej inwestytury.

  -Jezus jest Królem…. Piłat zatem powiedział do Niego: “A więc jesteś królem?” Odpowiedział Jezus: “Tak, jestem królem.-etc J(33,40)http://www.chn.kz.pl/index.php?id=artykuly&link=1999/09-10/namaszczenie.html

  -Zatem nie wianek z cierni jest właściwą koroną bo ta „korona” nie była celem tylko środkiem, i nie tylko Żydówka (jak piszesz), -ale i Żyd Jezus przed 2-tyś laty dał nam w dziedzictwie koronę, gdyż nauczył nas mówić: “przyjdź Królestwo Twoje” a my to Królestwo dziedziczymy i budujemy.

  Pytanie jest nadal otwarte niezależnie od wyznaniowych racji, -czy masz udział w tym dziedzictwie?.

 14. Kmicic: mówi:

  do Józef:
  Biedny astoria, stara się wszystkim tu udowodnić ,że czuje się “wolnym” w swojej internacjonalistycznej niewoli( często antypolskiej- fakt , nie lubi AWPL i polskich szkół, pozuje na antyklerykała).Jego fanatyzm na tym tle jest dziwnie chorobliwy, narzucający się i ukazuje osobę będącą zaprzeczeniem tolerancji.
  Pewnie do niego nie dotarło,że to już dawno niemodne.- Te popłuczyny Rozy Luksemburg są żałosne i trącą myszką. B. brzydko trącą myszką.
  Teraz w modzie jest odwoływanie się do korzeni kulturowych -narodowych-etnicznych-religijnych – do świata wartości .
  Teraz na fali jest pięknie różnić się,- w BOGACTWIE RÓŻNORODNOŚCI.

 15. Józef mówi:

  Kmicic AD 7 i AD 14: “Biedny astoria”? Czy raczej ukąszony Heglem… -choruje na per aspera ad astoria?

  “AD 7(…)”A tutaj na razie trenuje krytykując każdą polską inicjatywę ,jak wlezie..zawsze rowijając tekst po swoim, – ALE…”
  Zatem „Korona” nie „per aspera ad astra” „ALE”: PER ASPERA AD ASTORIA?”

  Oto jest pytanie nadal otwarte… : -biedny czy biedniejszy?

  1. Biedny kto Ciebie nie zna od powicia
  I nigdy Twego nie słyszał Imienia;
  Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia
  Stał się niegodnym Twojego wejrzenia.

  2. I Imię Twoje już zatarł w pamięci,
  I swojej Matki podle się wyrzeka.
  Ach, łaska Boska serca nie poświęci,
  Które od Matki stroni i ucieka. Ect: http://www.kultmaryjny.pl/?p=524

 16. Budzik mówi:

  Józef 15
  Piszesz …”ukąszony Heglem”…
  Pozwól, że także będę posługiwał się tym zwrotem. Genialne zestawienie słów.
  Dziękuję Józefie, że piszesz. Z niecierpliwością oczekuję na Twoje kolejne posty

 17. Józef mówi:

  AD 16 Dziękuję Budzik i pozdrawiam.

  “…”ukąszony Heglem”…”. -To nie mój autorski zwrot tylko popularny skrót myślowy: “Historycyzm (inaczej zwany ukąszeniem heglowskim) – popularna nazwa poglądu filozoficznego głoszącego, że w historii istnieją nieubłagane prawa i rozwija się ona w określonym kierunku po to aby osiągnąć teoretycznie konieczny cel. Pogląd ten występuje w wielu systemach filozoficznych. Najpełniej został wyrażony przez Hegla, a następnie został zaadoptowany do marksizmu.”

 18. Astoria mówi:

  @ Józef i Budzik:

  Prawdziwych heglistów już nie ma. Hegel wierzył, że szczytem i kulminacją ludzkiego postępu jest idealne państwo pruskie. Państwo pruskie zostało zmiecione z powierzchni ziemi.

 19. Józef mówi:

  AD 18 Astoria, -nie wiem co Ciebie ugryzło, heglo-marksizm, trockizm, kartezjanizm czy inny “izm”, -czyś przewrotny mistyk… -bo piszesz usprawiedliwiając się Mickiewiczem, który ustami “Kaprala” z III cz. Dziadów, uczcił nie dozwalając bluźnić imienia Maryi!:

  “KONRAD

  Słuchaj, ty! — tych mnie imion przy kielichach wara.
  Dawno nie wiem, gdzie moja podziała się wiara,
  Nie mieszam się do wszystkich świętych z litaniji,
  Lecz nie dozwolę bluźnić imienia Maryi.

  KAPRAL

  podchodząc do Konrada:
  Dobrze, że Panu jedno to zostało imię —
  Choć szuler zgrany wszystko wyrzuci z kalety,
  Nie zgrał się, póki jedną ma sztukę monety.
  Znajdzie ją w dzień szczęśliwy, więc z kalety wyjmie,
  Więc da w handel na procent, Bóg pobłogosławi,
  I większy skarb przed śmiercią, niźli miał, zostawi.
  To imię, Panie, nie żart — więc mnie się zdarzyło
  W Hiszpaniji, lat temu — o, to dawno było,
  Nim car mię tym oszpecił mundurem szelmowskim —
  Więc byłem w legijonach, naprzód pod Dąbrowskim,
  A potem wszedłem w sławny pułk Sobolewskiego.

  SOBOLEWSKI: To mój brat!

  KAPRAL

  O mój Boże! pokój duszy jego!
  Walny żołnierz — tak — zginął od pięciu kul razem;
  Nawet podobny Panu. — Otóż — więc z rozkazem
  Brata Pana jechałem w miasteczko Lamego —
  Jak dziś pamiętam — więc tam byli Francuziska:
  Ten gra w kości, ten w karty, ten dziewczęta ściska —
  Nuż beczeć; — Każdy Francuz, jak podpije, beczy.
  Jak zaczną tedy śpiewać wszyscy nic do rzeczy,
  Siwobrode wąsale takie pieśni tłuste!
  Aż był wstyd mnie młodemu. — Z rozpusty w rozpustę,
  Dalej bredzić na świętych; — otóż z większych w większe
  Grzechy laząc, nuż bluźnić na Pannę Najświętszę —
  A trzeba wiedzieć, że mam patent sodalisa
  I z powinności bronię Maryi imienia —
  Więc ja im perswadować: — Stulcie pysk, do bisa!
  Więc umilkli, nie chcąc mieć ze mną do czynienia. —
  Konrad zamyśla się, inni zaczynają, rozmowę
  Ale no Pan posłuchaj, co się stąd wyświęci.
  Po zwadzie poszliśmy spać, wszyscy dobrze cięci —
  Aż w nocy trąbią na koń — zaczną obóz trwożyć —
  Francuzi nuż do czapek, i nie mogą włożyć: —
  Bo nie było na co wdziać, — bo każdego główka
  Była ślicznie odcięta nożem jak makówka.
  Szelma gospodarz porznął jak kury w folwarku; —;
  Patrzę, więc moja głowa została na karku;
  W czapce kartka łacińska, pismo nie wiem czyje:

  «VIVAT POLONUS, UNUS DEFONSOR MARIAE».

  Otóż widzisz Pan, że ja tym imieniem żyję.”

  AD 11 Astoria,(…)”Poczuwam się również do takich aspektów naszego dziedzictwa, jak ekskomunikowanie Mickiewicza przez Watykan.”(…),

  -JA TAK. A TY, -CZY NA PEWNO POCZUWASZ SIĘ DO TEGO DZIEDZICTWA?

 20. Józef mówi:

  AD 11 Astoria: (…)”Jak wiesz, Watykan nie popierał polskich powstań narodowych. Popierał Cara. I miał rację, bo papieże są nieomylni.”(…)

  -Twoje racje na temat “Watykanu” i papieży są błędne, widać ratio niezbyt oświecone… -zmień nauczycieli to i fides wzmocnisz.

  -Otóż Astorio, -wiem coś zgoła innego względem popierania Cara i ekskomunikowania Mickiewicza przez Watykan:

  “Piusowi IX nie były obojętne losy Polaków pod zaborami. W 1848 roku przyjął na audiencji Adama Mickiewicza, ofiarował korony dla obrazu Matki Bożej w Berdyczowie, a we wrześniu 1863 roku zalecił modlitwy za naród polski, nauczając o misji narodu. W 1866r. powstało Kolegium Polskie w Rzymie.
  Pius IX najdłużej w historii przewodził Kościołowi i po 32 latach pontyfikatu 7 lutego 1878 roku zmarł w Rzymie. Jego doczesne szczątki od 1881 roku znajdują się w Bazylice S. Lorenzo fuori le Mura. W roku 2000 został beatyfikowany przez Jana Pawła II.” http://www.lodz.mm.pl/~polzibi/moja/lista11.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.