Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” per aspera ad astra

Odbyły się kolejne dwa posiedzenia Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, jednoczącego firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie Litwy i prowadzone przez przedsiębiorców o polskim pochodzeniu.

Członkowie forum dyskutowali w sprawach: spotkania z przedstawicielami samorządu rejonu wileńskiego; przyszłej struktury „Korony”; założenia i rozwoju strony internetowej oraz rozszerzenia składu „Korony”.

W ramach dyskusji zreferowano już poczynione działania co do zorganizowania spotkania z władzami samorządu rejonu wileńskiego. Tak więc nawiązano kontakt z mer rejonu Marią Rekść, podczas którego mer nie tylko przychylnie oceniła inicjatywę, ale wyraziła chęć zorganizowania spotkania.

Ustalono, że początkowo odbędzie się spotkanie przygotowawcze z trzyosobową delegacją Forum, w trakcie którego członkowie Forum przedstawią najbardziej interesujące kwestie, wskażą, z jakimi specjalistami samorządu chcą się spotkać.

Następnie w trakcie dalszej dyskusji członków „Korony” padła propozycja powołania poszczególnych komitetów. Propozycja ta uzyskała powszechną akceptację, na skutek czego uzgodniono, że komitety będą tworzone o charakterze ogólnym, a nie branżowym, ponieważ branż może być dużo. Zadaniem komitetów będzie opracowywanie tematów/propozycji aktualnych dla członków Forum.

Podczas posiedzeń trwały dalsze prace co do założenia i rozwoju strony internetowej Forum. Poinformowano, że domena www.korona.lt została już zarezerwowana oraz powołano grupę ds. opracowania strony internetowej, która będzie pracowała nad koncepcją i przedstawi konkretne rozwiązania, które będą następnie omawiane podczas kolejnych zebrań „Korony”.

Ostatecznie członkowie zgromadzenia debatowali co do propozycji przyjęcia spółki UAB „Heldona” w szeregi Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. Propozycja ta została zaaprobowana i do liczby członków „Korony” dołączyła kolejna dynamiczna i dobrze prosperująca firma.

W. J.