Więcej

  „Leader”: tworzenie atrakcyjnej wsi i aktywizacja mieszkańców

  Czytaj również...

  Program „Leader” jest wdrażany w rejonie solecznickim od początku członkostwa Litwy w UE. Doświadczenia zdobyte w tym okresie są bardzo pozytywne. W ramach programu udało się zrealizować wiele mniejszych i większych projektów skierowanych na rozwój obszarów wiejskich, wykorzystując lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji wsi.

  Ogłoszona w grudniu 2011 roku nowa edycja konkursu w ramach działań „Tworzenie atrakcyjnego do życia środowiska na obszarach wiejskich” oraz „Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez wspieranie przedsiębiorczości i współpartnerstwa” po raz kolejny wykazała wielkie zaangażowanie społeczności lokalnych w proces poprawy wizerunku i promocji wsi poprzez przyswajanie środków unijnych.

  Z końcem lutego upłynął też termin składania wniosków. Tym razem do Solecznickiej Lokalnej Grupy Działania wpłynęło 13 wniosków, przewidziane jest finansowanie 10 projektów. Ogólna kwota złożonych projektów stanowi 2 116 926,15 litów, suma dofinansowania — 1 597 496,35 litów.

  Program „Leader” jest wdrażany w rejonie solecznickim od początku członkostwa Litwy w UE Fot. Marian Paluszkiewicz

  Najdroższym ze złożonych wniosków jest projekt administracji samorządu rejonu solecznickiego pt. „Dostosowanie dworku w Wilkiszkach do potrzeb młodzieży”. Jego wartość — 92 766,66 litów. W danej edycji konkursu administracja samorządu złożyła dwa wnioski: innym projektem, szacowanym na kwotę 76 346,96 litów, jest dostosowanie nadbrzeża stawu w Ejszyszkach do potrzeb mieszkańców. Uporządkowanie obiektów dziedzictwa przyrodniczego nad Solczą ze środków programu Leader planuje Wspólnota Wsi Niewoniańce, ubiegająca się o kwotę wsparcia 107 375,89 Lt, całkowita zaś wartość projektu stanowi 148 074,8 litów.

  O pomoc finansową w ramach priorytetu „Wsparcie dla inicjatyw kulturalnych, obywatelskich i socjalnych mieszkańców wsi” ubiegają się Stowarzyszenie „Centrum Wspólnoty Kraju Biała Waka”, występująca z projektem „Tworzenie atrakcyjnego środowiska społeczno-kulturalnego poprzez urządzenie uniwersalnego placu zabaw w Białej Wace” (suma projektu 112 500 Lt); Stowarzyszenie Rolników Rejonu Solecznickiego — projekt „Promowanie inicjatyw członków Stowarzyszenia” (suma projektu 112 479 Lt); Przedszkole-Żłobek „Žilvitis” w Zawiszańcach „Szkółka twórczości: do wieku młodzieżowego przez twórczość” (suma projektu 35 700 Lt); Wspólnota Staroobrzędowców w Gaju — projekt „Remont kapitalny cerkwi we wsi Gaj” (suma projektu – 109 708,7 Lt); Centrum Kultury w Solecznikach — projekt „Remont kapitalny domu kultury w Rudnikach” (suma projektu 136 125 Lt); Centrum Wspólnoty Wsi Jaszuny — projekt „Urządzenie uniwersalnego boiska sportowego w Jaszunach” (suma projektu 112 500 Lt).

  Nowa edycja konkursu programu Leader przewiduje także wsparcie inicjatyw młodzieżowych. W ramach danego priorytetu Klub Jeździecki „Pasaga” planuje realizacje projektu pt. „Formowanie nawyków jeździeckich u dzieci w wieku szkolnym” (suma projektu 84 975,03 Lt); Stowarzyszenie Drobnych Rolników ubiega się o wsparcie dla projektu pt. „Organizacja twórczo-wychowawczo-poznawczego obozu dla młodzieży” (suma projektu 102 850 Lt); Stowarzyszenie Gimnastyczne „Sokół” złożyło wniosek na organizację międzynarodowej podróży sportowo -poznawczej (suma projektu 85 000 Lt); Stowarzyszenie „Matrūnėlė” przygotowało projekt „Za sport i bogaty czas wolny” (suma projektu 73 000 Lt).

  Aktualnie Solecznicka Lokalna Grupa Działania dokonuje wyboru wniosków na podstawie oceny punktowej, następnie weryfikacji projektów dokonają niezależni eksperci.

  Irena Kołosowska

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wystawa szopek „W Betlejem, w szopce, radość wielka!”

  Na wystawie prezentujemy kilkadziesiąt szopek ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Znajdziemy tu różnej wielkości i różnego rodzaju szopki wiejskie — kolędnicze, domowe oraz miejskie (krakowskie), które tradycyjnie wykonywali kolędnicy, rzeźbiarze ludowi, a także rzemieślnicy —...

  W parafii wojdackiej uroczystość założenia Dziennego Centrum Dziecięcego

  6 listopada w gminie Pogiry rejonu wileńskiego odbywała się ceremonia otwarcia nowej siedziby Dziecięcego Centrum Pobytu Dziennego Parafii Wojdackiej, w której uczestniczyła Jej Ekscelencja Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaite, przedstawiciele władz i administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz przedstawiciele zainicjowanej...

  Spełnijmy marzenia dzieci!

  Bezwarunkowa chęć pomocy i dzielenia się dobrocią – to sens codziennych działań projektu „Marzenia dzieci”. Projekt spełnienia marzeń dzieci, który wystartował po raz siódmy w październiku, zaprasza do pięknego celu – spełnić jak najwięcej bożonarodzeniowych marzeń dzieci, dorastających w trudnych...

  „Perła” doskonali swój kunszt i przekazuje go innym

  Wileńszczyzna pielęgnuje swe tradycje oraz prezentuje je w kraju i poza jego granicami