„Leader”: tworzenie atrakcyjnej wsi i aktywizacja mieszkańców

Program „Leader” jest wdrażany w rejonie solecznickim od początku członkostwa Litwy w UE. Doświadczenia zdobyte w tym okresie są bardzo pozytywne. W ramach programu udało się zrealizować wiele mniejszych i większych projektów skierowanych na rozwój obszarów wiejskich, wykorzystując lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i promocji wsi.

Ogłoszona w grudniu 2011 roku nowa edycja konkursu w ramach działań „Tworzenie atrakcyjnego do życia środowiska na obszarach wiejskich” oraz „Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez wspieranie przedsiębiorczości i współpartnerstwa” po raz kolejny wykazała wielkie zaangażowanie społeczności lokalnych w proces poprawy wizerunku i promocji wsi poprzez przyswajanie środków unijnych.

Z końcem lutego upłynął też termin składania wniosków. Tym razem do Solecznickiej Lokalnej Grupy Działania wpłynęło 13 wniosków, przewidziane jest finansowanie 10 projektów. Ogólna kwota złożonych projektów stanowi 2 116 926,15 litów, suma dofinansowania — 1 597 496,35 litów.

Program „Leader” jest wdrażany w rejonie solecznickim od początku członkostwa Litwy w UE Fot. Marian Paluszkiewicz

Najdroższym ze złożonych wniosków jest projekt administracji samorządu rejonu solecznickiego pt. „Dostosowanie dworku w Wilkiszkach do potrzeb młodzieży”. Jego wartość — 92 766,66 litów. W danej edycji konkursu administracja samorządu złożyła dwa wnioski: innym projektem, szacowanym na kwotę 76 346,96 litów, jest dostosowanie nadbrzeża stawu w Ejszyszkach do potrzeb mieszkańców. Uporządkowanie obiektów dziedzictwa przyrodniczego nad Solczą ze środków programu Leader planuje Wspólnota Wsi Niewoniańce, ubiegająca się o kwotę wsparcia 107 375,89 Lt, całkowita zaś wartość projektu stanowi 148 074,8 litów.

O pomoc finansową w ramach priorytetu „Wsparcie dla inicjatyw kulturalnych, obywatelskich i socjalnych mieszkańców wsi” ubiegają się Stowarzyszenie „Centrum Wspólnoty Kraju Biała Waka”, występująca z projektem „Tworzenie atrakcyjnego środowiska społeczno-kulturalnego poprzez urządzenie uniwersalnego placu zabaw w Białej Wace” (suma projektu 112 500 Lt); Stowarzyszenie Rolników Rejonu Solecznickiego — projekt „Promowanie inicjatyw członków Stowarzyszenia” (suma projektu 112 479 Lt); Przedszkole-Żłobek „Žilvitis” w Zawiszańcach „Szkółka twórczości: do wieku młodzieżowego przez twórczość” (suma projektu 35 700 Lt); Wspólnota Staroobrzędowców w Gaju — projekt „Remont kapitalny cerkwi we wsi Gaj” (suma projektu – 109 708,7 Lt); Centrum Kultury w Solecznikach — projekt „Remont kapitalny domu kultury w Rudnikach” (suma projektu 136 125 Lt); Centrum Wspólnoty Wsi Jaszuny — projekt „Urządzenie uniwersalnego boiska sportowego w Jaszunach” (suma projektu 112 500 Lt).

Nowa edycja konkursu programu Leader przewiduje także wsparcie inicjatyw młodzieżowych. W ramach danego priorytetu Klub Jeździecki „Pasaga” planuje realizacje projektu pt. „Formowanie nawyków jeździeckich u dzieci w wieku szkolnym” (suma projektu 84 975,03 Lt); Stowarzyszenie Drobnych Rolników ubiega się o wsparcie dla projektu pt. „Organizacja twórczo-wychowawczo-poznawczego obozu dla młodzieży” (suma projektu 102 850 Lt); Stowarzyszenie Gimnastyczne „Sokół” złożyło wniosek na organizację międzynarodowej podróży sportowo -poznawczej (suma projektu 85 000 Lt); Stowarzyszenie „Matrūnėlė” przygotowało projekt „Za sport i bogaty czas wolny” (suma projektu 73 000 Lt).

Aktualnie Solecznicka Lokalna Grupa Działania dokonuje wyboru wniosków na podstawie oceny punktowej, następnie weryfikacji projektów dokonają niezależni eksperci.

Irena Kołosowska