Więcej

  W Mejszagole samorząd planuje założyć Ośrodek Rzemiosł

  Czytaj również...

  Na początku marca br. ogłoszono, że opracowany przez Samorząd Rejonu Wileńskiego projekt: „Założenie Ośrodka Rzemiosł Tradycyjnych w byłym dworze Houvalta w Mejszagole” jest jednym z najlepszych, dlatego przyznano dofinansowanie na jego realizację.

  Wsparcie zostanie przydzielone w ramach poddziałania „Rozwój oraz (lub) zakładanie ośrodków rzemiosł tradycyjnych” działania „Rozwój oraz odnowienie wsi” Litewskiego Programu Rozwoju Wsi w l. 2007-2013.

  Wstępna wartość projektu opiewa na 930 tys. Lt. 90% wartości projektu, czyli około 840 tys. Lt, będzie pochodziło ze środków pozyskanego wsparcia, 10% zaś – z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Podstawowym celem projektu jest wyremontowanie piwnicy dworu Houvalta, przystosowując ją do działalności Ośrodka Rzemiosł Tradycyjnych, stworzenie atrakcyjnych warunków mieszkalnych oraz pracowniczych w miejscowości wiejskiej, ochrona dziedzictwa kulturowego w drodze zakładania oraz rozwoju ośrodków rzemiosł tradycyjnych.

  Planuje się, że w ośrodku będą organizowane seminaria, szkolenia, wystawy, konferencje, projekty oświatowe, święta (Zapusty, Noc Świętojańska), imprezy folklorystyczne, będzie prowadzona różnorodna działalność wydawnicza.

  W gmachu planuje się urządzenie sal ekspozycyjnej i edukacyjnej, sali rzemiosł „żywych” (turyści będą mieli możliwość obserwowania na żywo procesu uprawiania rzemiosł, zgłębiania ich tajników), pracowni rzemieślniczych, sali, w której można będzie nabyć wyroby rzemieślnicze.

  Powstanie również teren rekreacyjny pod otwartym niebem, gdzie można będzie odpocząć podziwiając prace twórców ludowych oraz nabyć je (o ciepłej porze roku). Po przeprowadzeniu badań archeologicznych zostanie wybrane miejsce, gdzie ma być zainstalowany piec polowy do wyrobów z ceramiki.

  Realizacja projektu przyczyni się do zachowania wartości kulturowych, zachęci do kontynuowania tradycji i dawnych rzemiosł, stworzy społeczeństwu szersze możliwości do uczestnictwa w działalności kulturalnej, będzie sprzyjała rozwojowi turystyki w regionie wileńskim.

  Założony Ośrodek Rzemiosł Tradycyjnych ma zachęcić rzemieślników do uzyskania certyfikatów wyrobów stanowiących dziedzictwo narodowe, zaś posiadacze takowych będą mogli nie tylko zaprezentować swe wyroby, lecz również zaoferować je do nabycia.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...