Cyniczne zachowanie się Partii Pracy i Konserwatystów

Na posiedzeniu Rady miasta Wilna, które miało miejsce 7 marca 2012 roku, Rada miasta Wilna odrzuciła decyzję, proponowaną przez regionalną partię — Akcję Wyborczą Polaków na Litwie, dotyczącą kompensowania kosztów ogrzewania w sezonie grzewczym 2011/2012, według której zamierzano udzielić wsparcia finansowego o wysokości 200 Lt dla mieszkańców Wilna z niskimi dochodami.

Pozostaje nam tylko ubolewać, że niniejsza decyzja nie została poparta przez wszystkich członków Rady frakcji konserwatystów i Partii Pracy, którzy, publicznie deklarując poparcie dla osób o niższych dochodach, zachowali się zupełnie odwrotnie. Szczególnie cynicznie zachowała się frakcja Partii Pracy, której przedstawiciele oferowali w mediach wsparcie finansowe o wysokości 300 Lt, a podczas głosowania opowiedzieli się nawet przeciwko kompromisowemu rozwiązaniu (100 Lt).

Z całą odpowiedzialnością oświadczamy, że i w przyszłości będziemy podejmowali wysiłki, by pomóc zmniejszyć mieszkańcom miasta obciążenie kosztów ogrzewania. W samorządach, gdzie przedstawiciele naszej partii stanowią większość, już od trzech lat udzielane są dotacje na koszty ogrzewania i zimnej wody. Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorstwo miejskiej gospodarki cieplnej powinno być nacjonalizowane i stać się własnością samorządu.

Wanda Krawczonok
sekretarz odpowiedzialna AWPL
radna m. Wilna