Przemarsz litewskich nacjonalistów

Wideo: Marian Paluszkiewicz

Wilno, 11 marca 2012 r.

Girl in a jacket