Pierwsza kara za antypolskie komentarze

Kampania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka przeciwko narastającej fali nienawiści w internecie na Litwie przynosi pierwsze wymierne efekty.

27 stycznia 2012 r. Sąd Dzielnicowy miasta Kowna wydał nakaz karny za poniżające i nawołujące do dyskryminacji na tle narodowościowym komentarze dla mieszkańca Kowna Andriusa Bražėnasa. Za swoje komentarze (patrz na
http://www.efhr.eu/2012/03/15/pierwsza-kara-za-komentarze/#more-1973) autor został ukarany ograniczeniem wolności na okres 6 miesięcy. Sąd zobowiązał go również do 40 godz. prac społecznych w ośrodkach opieki zdrowia lub organizacjach pozarządowych, zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi, osobami w podeszłym wieku itp.

Jest to pierwsza kara na podstawie jednego z kilkudziesięciu wniosków Europejskiej Fundacji Praw Człowieka skierowanej do prokuratury w ramach prowadzonej od miesięcy kampanii zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych osób, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich życia (http://www.efhr.eu/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-człowieka-przeciwko-narastającej-fali-nienawiści-w-internecie-na-litwie/).

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media

i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).

Kolejni dwaj oskarżeni za podobne komentarze czekają na decyzje karne.

Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów niezgodnych z prawem. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby możliwy.

Inf. EFHR