Więcej

  W samorządzie wdrożono innowacyjne rozwiązania z zakresu zarządzania finansami oraz danymi

  Czytaj również...

  Celem projektu, który opiewał na 2,8 mln Lt, było udoskonalenie wewnętrznego administrowania oraz zarządzania działalnością administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Projekt miał na celu optymizację pracy Samorządu, zapewnienie efektywności działalności urzędu poprzez udoskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania. Zrealizowany program zapewni efektywność działalności urzędu.

  Do tej pory w Samorządzie nie były stosowane systemy zarządzania działalnością, dokumentami lub finansami. W urzędzie zatrudnionych jest około 500 osób, dlatego wady systemów nie pozwalały na efektywne wykorzystanie zasobów materialnych, finansowych czy ludzkich.

  Projekt miał również na celu doskonalenie procesów działalności Samorządu, szczególna uwaga była poświęcona bardziej efektywnemu zarządzaniu przepływem informacji oraz dokumentacją, optymizacji wewnętrznych procesów i operacji, doskonaleniu procesu podejmowania decyzji, systemowi zarządzania finansami etc.

  W trakcie realizacji projektu zbudowano bezpieczną infrastrukturę, która zapewnia efektywne działanie systemów oraz efektywną wzajemną komunikację pomiędzy Samorządem a gminami. Grupą docelową projektu są pracownicy administracji Samorządu oraz gmin. Dzięki nowemu systemowi wzrośnie wydajność pracowników, udoskonalony zostanie przebieg procesów.

  Wdrożenie systemu zarządzania finansami zapewnia przejrzystą, dokładną i poprawną ewidencję dochodów, a także zarządzanie, korzystanie oraz dysponowanie mieniem Samorządu.

  Z kolei system zarządzania dokumentami był niezbędny, ponieważ przedtem dokumenty oraz cała informacja związana z ich zarządzaniem przechowywane były w formie papierowej. W przypadku zmiany pracowników, pożaru lub podobnych nieszczęść istniało ryzyko utraty dokumentów. Dodatkowo zarządzanie przepływem informacji bez systemu było dość skomplikowane. Wdrożenie systemu pozwoliło na bardziej efektywne zarządzanie przepływem dokumentów oraz informacji, udoskonalenie wewnętrznych procesów i operacji.

  System zarządzania działalnością ma dopomóc w rozwiązywaniu wielu istniejących problemów: zapewni kontrolę zarządzania projektami, zadaniami oraz planowaniem strategicznym, zoptymalizuje obciążenie personelu, pozwoli na bardziej efektywne planowanie zasobów ludzkich,  zapewni należyte wykonywanie zleceń.

  Około 300 pracowników wzięło udział w specjalnych szkoleniach, w trakcie których zostali oni zapoznani ze specyfiką pracy w nowym, bardziej nowoczesnym trybie.

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego wdrożono innowacyjne rozwiązania informatyczne spółek „EMC” oraz „Oracle”.

  Projekt finansowany jest na podstawie Programu Rozwój Zasobów Ludzkich.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...