Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczął realizację projektu „Czas na liderów 2”

Jednym z podstawowych działań w ramach realizacji projektu „Czas na liderów 2” są studia magisterskie. Z rejonu wileńskiego wytypowano 4 specjalistów: specjalistę Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, dwóch kierowników placówek oświatowych oraz jednego nauczyciela, którzy będą mieli możliwość odbycia studiów na Uniwersytecie Zarządzania i Ekonomiki ISM w ramach programu oświatowych studiów liderskich.

Studenci zostali wytypowani przez Centrum Zaopatrzenia Systemu Oświaty, Centrum Doskonalenia Szkół oraz Uniwersytet Zarządzania i Ekonomiki ISM. Oświatowe studia liderskie są skierowane do praktyków systemu oświaty, którzy po ukończeniu studiów zostaną prawdziwymi profesjonalistami ds. zarządzania – liderami.

Podstawowym celem programu oświatowych studiów liderskich jest wspieranie uczestników systemu oświaty występujących z różnego rodzaju inicjatywami, pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania oświatą, przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. zarządzania oświatą, którzy będą wdrażać w życie innowacje w różnorodnych placówkach i instytucjach oświatowych. Program ma również na celu dążenie do skutecznego nauczania uczniów oraz społeczności.

23 marca br. 4 przedstawicieli rejonu wileńskiego rozpoczęło dwuletnie magisterskie studia z zakresu przywództwa oświatowego, które są finansowane ze środków projektu. Uczestnicy zobowiązali się do aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnych na szczeblu państwowym, samorządowym oraz w miejscach pracy.