Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczął realizację projektu „Czas na liderów 2”

  Czytaj również...

  Jednym z podstawowych działań w ramach realizacji projektu „Czas na liderów 2” są studia magisterskie. Z rejonu wileńskiego wytypowano 4 specjalistów: specjalistę Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, dwóch kierowników placówek oświatowych oraz jednego nauczyciela, którzy będą mieli możliwość odbycia studiów na Uniwersytecie Zarządzania i Ekonomiki ISM w ramach programu oświatowych studiów liderskich.

  Studenci zostali wytypowani przez Centrum Zaopatrzenia Systemu Oświaty, Centrum Doskonalenia Szkół oraz Uniwersytet Zarządzania i Ekonomiki ISM. Oświatowe studia liderskie są skierowane do praktyków systemu oświaty, którzy po ukończeniu studiów zostaną prawdziwymi profesjonalistami ds. zarządzania – liderami.

  Podstawowym celem programu oświatowych studiów liderskich jest wspieranie uczestników systemu oświaty występujących z różnego rodzaju inicjatywami, pogłębianie wiedzy z zakresu zarządzania oświatą, przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. zarządzania oświatą, którzy będą wdrażać w życie innowacje w różnorodnych placówkach i instytucjach oświatowych. Program ma również na celu dążenie do skutecznego nauczania uczniów oraz społeczności.

  23 marca br. 4 przedstawicieli rejonu wileńskiego rozpoczęło dwuletnie magisterskie studia z zakresu przywództwa oświatowego, które są finansowane ze środków projektu. Uczestnicy zobowiązali się do aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnych na szczeblu państwowym, samorządowym oraz w miejscach pracy.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...