13
Ruszają odszkodowania za mienie żydowskie

Przed wojną wspólnota żydowska na Litwie liczyła około 200 tys. osób Fot. Marian Paluszkiewicz

Podczas poniedziałkowej narady rząd zaakceptował projekt postanowienia o wyznaczeniu fundacji powierniczej, która będzie dysponowała finansami z tytułu rekompensaty rządowej za utracone podczas II wojny światowej oraz znacjonalizowane po wojnie mienie religijnych wspólnot żydowskich.

Rząd wybierze fundację, którą powołała Wspólnota Żydów Litewskich. W tym roku na konto fundacji rząd planuje przelać 3 mln litów. Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie jutro, na posiedzeniu Rady Ministrów.

Simonas Alperavičius Fot. Marian Paluszkiewicz

— Lepiej później niż wcale i lepiej tyle niż nic — mówi „Kurierowi” prezes Wspólnoty Żydów Litewskich, dr Simonas Alperavičius poproszony o ocenę planów rządowych. Zaznacza też, że póki rząd nie podjął ostatecznej decyzji na razie trudno cokolwiek oceniać.

Przypomnijmy, że na mocy przyjętej w połowie ubiegłego roku ustawy o rekompensaty za utracone mienie żydowskich wspólnot religijnych, litewski rząd w geście „dobrej woli” ma wypłacić na powołaną przez wspólnotę żydowską i nominowaną przez rząd powierniczą Fundację Kompensacji Dobrej Woli w sumie 128 mln litów w ciągu 10 lat, czyli 30 proc. od ogólnej wartości utraconego lub znacjonalizowanego mienia pożydowskiego.

Pierwsza wpłata w tym roku wyniesie zaledwie 3 mln, które zostaną przekazane ofiarom Holokaustu i zbrodni wojennych. Rządowy projekt zakłada, że tegoroczne odszkodowania trafią do odbiorców w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Dalsze środki zostaną przeznaczone na projekty inwestycyjne, kulturowe i oświatowe wspólnoty żydowskiej.
— Potrzeby są tak ogromne, że trudno wymienić najpilniejsze z nich, bo dofinansowania potrzebuje zarówno szkolnictwo, jak też kultura, również odbudowa zabytków wymaga pilnego finansowania — mówi nam prezes Wspólnoty Żydów Litewskich.

Dofinansowania potrzebuje też kultura Fot. Marian Paluszkiewicz

O rozdysponowaniu środków będzie decydowała 12-osobowa rada Fundacji, która będzie składała się z przedstawicieli różnych organizacji mniejszości żydowskiej. Audyt nad działalnością fundacji będzie sprawował urząd kontroli państwowej, który będzie mógł zarządzić wstrzymanie wypłaty kompensaty w przypadku, jeśli ustali naruszenia sprzeczne ze statutem Fundacji. Według statutu otrzymane środki mogą być przeznaczane na finansowanie oświaty, religii, sportu, kultury, projektów naukowych, z zakresu ochrony zdrowia oraz na inne potrzeby związane ze społeczną działalnością organizacji żydowskich.

— Decyzja w sprawie Fundacji zapadnie najprędzej w środę — po poniedziałkowej naradzie premier Andrius Kubilius poinformował dziennikarzy.

— Zostaną przekazane (w tym roku — przyp. red.) 3 mln litów, które będą przeznaczone dla grupy osób, które ucierpiały w Holokauście. Mamy nadzieję, że właśnie te osoby otrzymają pieniądze — powiedział z kolei Deividas Matulionis, kanclerz rządu. Według niego, w tym roku środki z Fundacji zostaną wypłacone wyłącznie z tytułu odszkodowania dla ofiar II wojny światowej i „reżimów represyjnych”. Kolejne środki będą przeznaczone na finansowanie projektów społecznych i religijnych.

Przed wojną wspólnota żydowska na Litwie liczyła około 200 tys. osób. Prawie wszyscy oni zostali zgładzeni przez nazistów oraz litewskich kolaborantów.

Obecnie, według wspólnoty Żydów, mniejszość żydowska na Litwie liczy około 5 tys. osób.

13 odpowiedzi to Ruszają odszkodowania za mienie żydowskie

 1. Kmicic: mówi:

  Pojawia się naturalne pytanie? A co z odszkodowaniami dla Polaków ?
  Kto to nagłośni i zażąda odszkodowań ?

 2. Robert8 mówi:

  Tu chodzi o nieruchomości, które
  należały do gminy czyli synagogi,
  mykwy,szkoły,szpitale itd. Zostały
  po nich place w miastach, na pewno
  w atrakcyjnych lokalizacjach.
  3 mln to żadne pieniądze ze 128 mln
  zważywszy, że zapłacą tylko za 30% wartości.
  Żydzi dostali nędzny ochłap a Litwini jeszcze
  zastrzegają sobie jeszcze prawo wstrzymania wypłat.
  W Polsce ta sprawa została dawno
  załatwiona. Polecam ten wywiad.
  http://www.tvn24.pl/15218,3,inny_punkt_widzenia.html

 3. Kmicic: mówi:

  Przeczytajcie, w dziale 10 lat wstecz ,- ” Na półmetku reformy”- zakładka z lewej..

 4. Zbyś mówi:

  Tak.Kto stawi się za Polaków Wileńszczyzny.Jak się mają odszkodowania dla naszych Rodakow.Kto pomoże ?

 5. Maur mówi:

  Lepiej późno niż wcale.
  Moim zdaniem słuszne działanie rządu RL w tej kwestii. Zwróćmy uwagę, że planuje się zwrócić 30% wartości utraconego mienia wspólnot religijnych dla pozostałych tylko ca 2,5%. Statystycznie to jest 12 x więcej. Nie wnikam tu w szacunki wartości tego mienia. Natomiast za słuszny uważam sposób dystrybuowania środków jak i zagwarantowanie sobie przez rząd RL prawa kontroli ich wydatkowania.

 6. abc mówi:

  O Polaków nikt się nie upomni, rząd Polski ma Wilniuków gdzieś.
  Np budynek ambasady USA w Wilnie, który przed 1939 r. został zbudowany za pieniądze polskich harcerzy, np Teatr na Pohulance …
  Nie mówiąc już o ziemi i kamienicach zagrabionych Polakom, którzy teraz nawet jako obywatele Litwy nie mogą swego odzyskać.

 7. Zagłoba mówi:

  Na złodzieju czapka gore…

 8. Robert8 mówi:

  Jeżeli Rząd RL oddaje Żydom „coś”,to na pewno
  z powodu silnych nacisków lobby żydowskiego ze Stanów.
  Polskiego lobby tam nie ma. Wypłaty dla Gminy Żydowskiej
  mogą się skończyć po pierwszej
  racie. Wszystko będzie zależało kto zasiądzie w Białym Domu.
  Barak Obama ani Hilary Clinton
  do filosemitów nie należą.

 9. Adam81w mówi:

  A kiedy oddadzą mienie polskie?

 10. józef III mówi:

  ad. 1. Panie “Kmicicu” – odszkodowania dla expatriantów zostały załatwione (20 %)tzw. ustawą zabużańską. Nieruchomości państwowe (w powojennych USSR, BSSR, LSSR)- na zasadzie przejęcia majątku niemieckiego na Ziemiach Odzyskanych, w oparciu o decyzje teherańsko – poczdamskie.
  Mienie związków wyznaniowych w tym gmin zydowskich w Polsce zostało zwrócone (zrekompensowane) na mocy ustaw w zakresie uzgodnionym z zainteresowanymi. Nadal jednak nie przeprowadzono reprywatyzacji (rekompensaty) mienia na przedwojennym terytorium pozostajacym w obecnych granicach RP. Polska to jedyny Kraj w Europie środkowej, który dotąd nie przeprowadził reprywatyzacji !

  PS.podpis pod pierwszym foto. jest błędny : nie “na Litwie” ale na Litwie i polskiej, przedwojennej Wileńszczyźnie włączonej do Litwy – łącznie !

 11. Kmicic: mówi:

  do józef III 10:
  A kto mówi o expatriantach ?
  Przecież Polacy na LT żyją, są obywatelami RL, i to ich majątek i spuścizna kulturowa.

 12. Jurgis mówi:

  #4 Zbyś
  Pytanie Zbysia: “Jak się mają odszkodowania dla naszych rodaków?”
  z Wileńszczyzny.Odpowiedź: Mają się
  źle.
  Jeśli chodzi o samo miasto Wilno to:
  Po pierwsze: nie ma woli zwrotu w naturze nawet w przypadku kiedy budynek i działka,lub sama działka istnieje w stanie na który jest hipoteka a właścicielem jest Polak mieszkający na Litwie i mający obywatelstwo litewskie.Roszczenia prawnych następców (spadkobierców),którzy nie mieszkają na Litwie i nie mają obywatelstwa litewskiego w ogóle nie są brane pod uwagę.
  Po drugie: rekompensaty pieniężne są ograniczone do 30% ,aktualnej wartości rynkowej lecz praktycznie nie są realizowane.
  Ponieważ stare Wilno ,wg danych hipotecznych ma w ponad 90%
  właścicieli domów nie Litwinów,względy polityczne i ekonomiczne wykluczają nawet rozpatrzenia takich roszczeń.

 13. Wereszko mówi:

  Z artykułu:
  “Pierwsza wpłata w tym roku wyniesie zaledwie 3 mln, które zostaną przekazane ofiarom Holokaustu i zbrodni wojennych.”

  A więc rząd LT zapłaci ofiarom hitlerowskich zbrodni? Tym samym przyznaje że jest sprawcą(współsprawcą) holokaustu i “zbrodni wojennych”.Niesamowite!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.