W rejonie gościła delegacja Stowarzyszenia „Odra — Niemen”

Goście odwiedzili placówkę, spotkali się z administracją i gronem pedagogicznym szkoły Fot. archiwum ASRS

W dn. 30 marca br. rejon solecznicki odwiedziła delegacja Stowarzyszenia „Odra — Niemen” na czele z prezesem Zarządu Stowarzyszenia Iloną Gosiewską.

Celem wizyty gości z Polski było dostarczenie wielkanocnych paczek dla wychowanków Domu Dziecka w Solecznikach oraz omówienie projektów dla pedagogów i liderów społecznych z rejonu solecznickiego.
W składzie delegacji z propozycją współpracy do Solecznik przybył także prezes Stowarzyszenia „Promujmy Kozłowo” Maciej Prażmo. W toku pobytu delegacja spotkała się z merem rejonu solecznickiego Zdzisławem Palewiczem, z którym zostały omówione kierunki współpracy, poszczególne projekty edukacyjne oraz wytypowana szkoła do udziału w programie. Będzie to Szkoła Średnia im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach. Po spotkaniu z merem rejonu goście odwiedzili placówkę, spotkali się z administracją i gronem pedagogicznym szkoły, omówili szczegóły projektu. Zgodnie z propozycją Stowarzyszenia „Odra — Niemen” w ramach udziału w przygotowywanym przez Stowarzyszenie projekcie szkoła w Dziewieniszkach ma możliwość wyposażenia sali komputerowej, a dokładnie uzyskanie ok. 25 komputerów.

Kolejnym punktem wizyty gości był Dom Dziecka w Solecznikach, dokąd zostały dostarczone świąteczne paczki dla każdego wychowanka, artykuły spożywcze, książki itd.

— Taka pomoc jest bardzo ważna dla naszej placówki, gdyż sami mamy bardzo ograniczone możliwości, szczególnie w zakupie prezentów dla dzieci, a dzięki hojności takich organizacji jak Stowarzyszenie „Odra — Niemen” możemy uprzyjemnić ten świąteczny okres dla naszych wychowanków. Dary, które otrzymaliśmy dzisiaj, są rzeczywiście bardzo hojne, za co składamy szczególne podziękowania — powiedziała dyrektor Domu Dziecka Oksana Obłoczyńska.

Irena Kołosowska