Więcej

  Kierownictwo samorządu omówiło z przedsiębiorcami możliwości inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w rejonie wileńskim

  Czytaj również...

  Kierownictwo samorządu jest przekonane, że spotkanie w przyszłości zaowocuje wymiernymi konkretami Fot. archiwum ASRW

  .

  Na wstępie spotkania władz Samorządu Rejonu Wileńskiego z przedstawicielami Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona” mer Maria Rekść zaznaczyła, że zainteresowanie rejonem wileńskim cieszy, jednak nie dziwi, albowiem istnieje ku temu szereg powodów, przede wszystkim strategiczne położenie geograficzne rejonu.

  Fot. archiwum ASRW

  Spotkanie miało miejsce w siedzibie Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego dn. 3 kwietnia.

  Zygmunt Klonowski, Prezes Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”, zaznaczył, że Forum zawiązało się z dążenia ku nowym formom działalności, zaś jego celem strategicznym jest wypracować model biznesowy Wileńszczyzny, odszukać i ugruntować jego specjalizację, gdyż tylko takie regiony mogą być podmiotami konkurencyjnymi na rynku globalnym.

  Przedstawiciele Forum za pomocą prezentacji multimedialnej zostali zapoznani ze specyfiką rejonu podstołecznego, możliwościami rozwoju stref komercyjno-przemysłowych w rejonie, z działalnością parku przemysłowego w Pogirach, otoczeniem biznesu, ulgami podatkowymi stosowanymi wobec przedsiębiorców w rejonie wileńskim, z projektem powołania wileńskiego centrum logistycznego w Pogirach.

  Fot. archiwum ASRW

  Zainteresowanie zebranych przedsiębiorców wzbudziła działalność Funduszu Wspierania Drobnej i Średniej Przedsiębiorczości, którego celem jest udzielanie wsparcia finansowego małym i średnim przedsiębiorstwom, które są zarejestrowane i prowadzą działalność gospodarczą na terenie rejonu wileńskiego. Środki Funduszu są przydzielane na częściowe pokrycie odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek (do 10 000 Lt), rekompensatę wydatków na szkolenia (do 1 000 Lt), budowanie witryn internetowych (do 2 500 Lt), wydawanie materiałów promocyjnych (do 1 500 Lt), zakładanie przedsiębiorstw (rejestracja itd.) (do 450 Lt), częściowy zwrot wydatków z tytułu udziału firm w międzynarodowych targach, wystawach itd. (do 3 000 Lt).

  W spotkaniu udział wzięła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, wicemer Czesław Olszewski, wicedyrektorowie administracji Samorządu Rita Tamašunienė oraz Władysław Kondratowicz oraz specjaliści ds. inwestycji, ekonomiki, architektury i planowania przestrzennego.

  Zarówno kierownictwo samorządu, jak również przedstawiciele „Korony” wyrazili przekonanie, że było to pierwsze spotkanie, które w przyszłości zaowocuje wymiernymi konkretami.

  .

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...