O drogach w czasie roztopów

Wiosną, na większości dróg lokalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego obowiązuje ograniczenie masy środków transportu.

Niszczenie mienia państwowego pociąga za sobą odpowiedzialność administracyjną, zgodnie z punktem 50 Kodeksu Wykroczeń Prawa Administracyjnego (umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia – grzywna w wysokości od 100 do 300 litów) bądź odpowiedzialność karną zgodnie z artykułem 187 Kodeksu Karnego „Uszkodzenie lub zniszczenie mienia” (odpowiedzialność karna, roboty publiczne, grzywna, ograniczenie wolności, areszt lub pozbawienie wolności na okres do 5 lat) i zgodnie z artykułem 188 „Zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez nieostrożność” (roboty publiczne, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności na okres do 3 lat).

Apelujemy o przełożenie i tymczasowe niewykonywanie prac z zakresu wywozu lasu, wybieranie podczas prowadzenia prac budowlanych środków transportu o mniejszej mocy podnośnej, gdyż z tego powodu mogą zostać zniszczone drogi. W czasie roztopów zniszczeniu ulega bowiem nie tylko nawierzchnia żwirowa, lecz również asfaltowa. Po zimie grunt jest namoknięty, miejscami nie roztopiła się jeszcze zmarzlina. Obecnie nie ma efektywnego sposobu remontu dróg o żwirowej nawierzchni – nie można jej wyrównać grejderami, z powodu wysokiej wilgotności nie można również ułożyć dodatkowej podwarstwy.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.vrsa.lt.