W Solecznikach gościła delegacja ze Wschowy

Fot. archiwum ASRS

W dn. 11-13 kwietnia br. w rejonie solecznickim gościła delegacja Urzędu Miasta i Gminy Wschowa wraz z 25-osobową grupą dzieci i młodzieży.

Celem wizyty gości z Polski było omówienie kierunków współpracy pomiędzy samorządem rejonu solecznickiego a Miastem i Gminą Wschowa, spotkanie w Kamionskiej Szkole Podstawowej oraz udział młodzieży w turnieju siatkarskim.

Podczas spotkania z merem rejonu solecznickiego Zdzisławem Palewiczem delegacja wschowska złożyła pismo burmistrza Wschowy Krzysztofa Grabki, zawierające propozycje współpracy dwóch samorządów na najbliższy rok, m. in. tygodniowe kolonie w Polsce dla dzieci i młodzieży z Kamionki, udział delegacji samorządu we Wschowskich Dożynkach, zaproszenie dla zespołu artystycznego z rejonu solecznickiego do Wschowy.

Podczas pobytu delegacji ze Wschowy w Solecznikach w ubiegłym roku do współpracy z Miastem i Gminą Wschowa została wytypowana gmina kamionska. Dlatego obecna wizyta w miejscowej szkole podstawowej nie była przypadkową. Placówkę goście odwiedzili nie z pustymi rękoma. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami z dyrektorem Edmundem Uczkoronisem najpotrzebniejszych rzeczy dla szkoły, została przywieziona kosiarka, a także ufundowane przez służbę komunalną we Wschowie farby, pędzle i wałki, które zostaną wykorzystane przy najbliższym remoncie korytarzy i gabinetów.

Pamiątką poprzednich wizyt w szkole gości ze Wschowy już jest sprzęt telewizyjny oraz książki. Dwudniowe spotkanie w szkole oraz rozgrywki sportowe posłużyły doskonałą okazją do integracji młodzieży.

W toku wycieczki goście zapoznali się z historią i najważniejszymi obiektami turystycznymi rejonu solecznickiego, zwiedzili też stolicę Litwy — Wilno.