11
Postulaty oświaty mniejszości narodowych na Litwie

Należy zapewnić nauczanie wszystkich przedmiotów od 1 do 12 klasy w języku ojczystym Fot. Marian Paluszkiewicz

W grudniu ubiegłego roku minister oświaty i nauki Litwy podjął decyzję o powołaniu grupy roboczej w kwestii propozycji wdrażania założeń aktów prawnych w dziedzinie oświaty mniejszości narodowych na Litwie.

Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” zgłosił do udziału w pracach tej grupy następujących przedstawicieli:

Irenę Karpavičienė — członka zarządu stowarzyszenia „Macierz Szkolna”, wicedyrektor Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie; Mirosława Szejbaka — przewodniczącego komitetu rodzicielskiego Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego w Wilnie, koordynatora Forum Rodziców szkół polskich; Edytę Tamošiunaitė — wicedyrektor administracji Samorządu miasta Wilna.

Wskazane przez zarząd stowarzyszenia osoby zostały przez ministra oświaty i nauki Litwy powołane w skład tej grupy.

Mając na celu kompetentne, stanowcze i rzetelne reprezentowanie szkolnictwa mniejszości narodowych w obradach grupy roboczej, zarząd stowarzyszenia „Macierz Szkolna” oraz asocjacja nauczycieli szkół rosyjskich na Litwie wraz z członkami grupy roboczej, reprezentującymi szkoły polskie i rosyjskie, wypracował wspólne stanowisko w głównych omawianych kwestiach. Przygotowane propozycje zostały odczytane na posiedzeniu grupy roboczej w dniu 12 kwietnia 2012 roku przez Irenę Karpavičienė, członka zarządu „Macierzy Szkolnej” i w formie pisemnej złożone na ręce jej przewodniczącego, wiceministra oświaty i nauki Litwy Vaidasa Bacysa.

W celu zapoznania szerokiej społeczności polskiej, w tym rodziców, nauczycieli, uczniów, wszystkich, którym los polskiej szkoły na Litwie nie jest obojętny, niżej podajemy podstawowe zagadnienia poruszone w piśmie:

„(…) I. Ujednolicenie egzaminu maturalnego z języka litewskiego.

Warunki okresu przejściowego, zaproponowane przez ministerstwo, mające na celu ujednolicenie egzaminu maturalnego z języka litewskiego, nie zadowalają szkół z polskim i rosyjskim językiem nauczania. Naruszają one zasadę równych możliwości, uniemożliwiają zastosowanie obiektywnego kryterium oceny. W ciągu 2 lat niemożliwością jest również osiągnięcie jednakowego, z abiturientami szkół litewskich, poziomu wiedzy.

Żądamy zastosowania wobec szkół mniejszości narodowych 12–letniego okresu przejściowego, oczekując, że w tym czasie:

egzamin zostanie ujednolicony według formy, jednak różny według treści;

zostanie ustalona minimalna objętość wypracowania — 400 słów;

będą przygotowane oddzielne tematy dla szkół z litewskim i językiem nauczania mniejszości narodowych (polskim i rosyjskim), nie określając obowiązkowej listy autorów;

zostaną ustalone oddzielne normy oceniania abiturientów szkół z litewskim i językiem nauczania mniejszości narodowych (polskim i rosyjskim).

Zaznaczamy, że nasze żądania nie są sprzeczne z założeniami nowej Ustawy o Oświacie — w kwestii ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego, ponieważ ustawa ta uprawomocnia wprowadzenie ogólnych programów kształcenia, jednak nie określa treści oraz terminu ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego.

II. Model szkoły mniejszości narodowych

Podkreślamy, że przygotowanie uniwersalnego modelu szkoły mniejszości narodowych na Litwie nie jest możliwe i celowe. Należy uwzględnić, jaka to mniejszość: tradycyjna — etniczna, zwarcie zamieszkała, jej liczebność oraz historycznie ukształtowane tradycje kulturowe.

Dlatego też, przygotowując model szkoły z polskim i rosyjskim językiem nauczania, należy:

1.Zapewnić nauczanie wszystkich przedmiotów od 1 do 12 klasy w języku ojczystym;

2.Przywrócić egzamin z języka ojczystego polskiego i rosyjskiego na listę obowiązkowych egzaminów maturalnych, odpowiednio dodając po dwa punkty do sumy punktów konkursowych przy wstępowaniu na studia wyższe;

3.Na żądanie rodziców i uczniów umożliwić wprowadzenie nauczania oddzielnych przedmiotów w języku litewskim;

4.Na nauczanie przedmiotów w języku litewskim przeznaczyć większą liczbę godzin, przewidując dodatkowe finansowanie w metodyce obliczania koszyczka ucznia. (…)”

Pismo podpisali członkowie grupy roboczej reprezentujący szkoły polskie i rosyjskie.

Józef Kwiatkowski
Prezes Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

11 odpowiedzi to Postulaty oświaty mniejszości narodowych na Litwie

 1. Kmicic: mówi:

  Konkretnie .
  Ale postulaty nie obejmują np. komplektacji klas i traktowania priorytetowo szkół mniejszości narodowych.Nie chce mi się w to wierzyć, ale z tego co rozumiem ,to nie oprotestowano warunku pozostawienia szkoły litewskiej kosztem szkoły mniejszości.
  Dobrze ,że dopuszczono rozgraniczenie szkół mniejszości w zależności od jej specyfiki tychże mneijszości.

 2. no no mówi:

  Z kim został uzgodniony punkt 3. i 4.? kto wymyslil taka bzdurną mozliwośc? Po raz pierwszy słyszę o takich propozycjach, chociaz bylam na wszystkich wiecach, zorganizowanych przeciwko nowej ustawie o oswiacie! Model szkoły polskiej na Litwie musial byc opracowany dawno, panie Kwiatkowski!Za pózno pan sie zakrzatal wokół tej sprawy! Niestety, śpiaczka naszych liderów została błyskawicznie i nieodwracalnie wykorzystana!

 3. rodzic mówi:

  Kiedy i przez kogo został opracowany model polskiej szkoły na Litwie? Takie wrażenie, że dzisiaj cos robimy w tej sprawie byle robic-budujemy zamki z piasku.

 4. a.p mówi:

  Prosze mi wytlumaczyc jedna rzecz..sporo litwinow “wyzywa” polske, polakow..skoro litwinom zle przy polakach dlaczego jezdza do polski na zakupy? Wiem ze taniej, jednak zalatuje tu hipokryzja, wyzywaja polske a na zakupy po jedzenie wjezdzaja do polski.

 5. Sklepowy mówi:

  do a.p.
  Wjazd do hipermarketu w Suwałkach jest dla Lietuvisów patriotycznym obowiązkiem, czują się niczym witoldowi wojowie idący po łupy w sąsiednim kraju.To taki atawistyczny odruch i sposób myślenia u wielu “patriotów”, ale w większości przypadków, to zwykli ludzie, którzy jadą do polskich sklepów, żeby dziecku dac lepszej kiełbasy, zrobic zakupy na cały tydzień, bo w Polsce jest taniej i lepiej.

 6. Relacja ze zjazdu Polonijnego USOPAL NA TENERYFIE
  MATERIAL TELEWIZJA NARODOWA

 7. Cenzor Carski Walter mówi:

  (…)odpowiednio dodając po dwa punkty do sumy punktów konkursowych przy wstępowaniu na studia wyższe

  No właśnie drodzy Państwo! Angielski proszę bardzo, a polski niby nie język.

 8. Wereszko mówi:

  a.p.
  Polska,Polacy itp.pisze się z DUŻEJ litery.Nie wiesz o tym? Jak to możliwe? Nie wiesz o tym że to dla nas obraza?

 9. marek mówi:

  ad 7
  Daj spokój. Forma jest ważna, ale treść ważniejsza.

 10. Stary mówi:

  Brakuje tu odwolania punktu ustawy o zachowaniu szkoly litewskiej kosztem polskiej.

 11. Pingback: The educational demands of the minorities in Lithuania | media.efhr.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.