Sejm poparł poprawki AWPL do ustawy o oświacie

Sejm w pierwszym czytaniu poparł wszystkie trzy poprawki do ustawy oświatowej zgłoszone jeszcze we wrześniu 2011 r. przez posłów AWPL.

Poprawki mają na celu przywrócenie stanu oświaty mniejszości narodowych sprzed nowelizacji ustawy o oświacie z dnia 17 marca 2011 r. Poprawki dotyczą zapewnienia nauczania wszystkich przedmiotów w szkołach mniejszości narodowych w języku ojczystym, nieujednolicania programów z języka litewskiego w szkołach litewskich i mniejszości narodowych, oraz rezygnacji z założenia wyższości szkoły litewskiej nad polską. Szerzej w kolejnych numerach ”Kuriera Wileńskiego”.

Inf.wł., Radio „Znad Wilii”