Więcej

  Zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011

  Czytaj również...

  Mer Maria Rekść zaprezentowała szczegółowe sprawozdanie z działalności samorządu za rok ubiegły Fot. archiwum ASRW

  Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które się odbyło dnia 27 kwietnia, radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu urzędu za rok 2011. Plan wpływów wykonano w 100,08%, samorząd uzyskał 180 mln 104,5 tys. Lt dochodów, w tym: 71 mln 679,4 tys. Lt z podatków, 93 mln 251,7 tys. Lt – z dotacji.

  Plan wydatków zrealizowano w 98,1% (175 mln 316,5 tys. Lt). Najwięcej środków pochłonęły dziedziny priorytetowe: oświata – 52,2% oraz pomoc społeczna – 23%, potrzebująca coraz większych nakładów finansowych.

  W trakcie posiedzenia Rady została podjęta decyzja o przyznaniu Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego asygnacji w wysokości 400 tys. Lt na nabycie autobusów.

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego powzięła uchwałę w sprawie nadania imienia Kardynała Henryka Romana Gulbinowicza ulicy przebiegającej przez wsie Ochotniki, Punżany, Balińce, Dolna część Bujwidz oraz chutory Charużyszki i Strażniki w gminie bujwidzkiej. Henryk Roman Gulbinowicz urodził się w folwarku rodzinnym w Szukiszkach (gmina Bujwidze), gdzie też spędził młodość. Ochrzczony został w kościele parafialnym Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Jerzego Kapadockiego w Bujwidzach. W roku 1946 wraz z rodzicami repatriował do Polski. Utrzymuje ciągły kontakt z Wileńszczyzną.

  Rada zatwierdziła nazwy ulic także dla innych miejscowości rejonu wileńskiego, potwierdziła koncepcje planów detalicznych dla poszczególnych działek.

  Radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu za rok 2011 Fot. archiwum ASRW

  Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe za rok 2011 spółek komunalnych „Nemėžio komunalininkas” oraz „Nemenčinės komunalininkas”: obie spółki w roku ubiegłym generowały zysk. Pozytywnie zostało przyjęte sprawozdanie o działalności finansowej Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego.

  Na zakończenie mer Samorządu Rejonu Wileskiego Maria Rekść zaprezentowała szczegółowe sprawozdanie z działalności samorządu za rok ubiegły.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...