Zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011

Mer Maria Rekść zaprezentowała szczegółowe sprawozdanie z działalności samorządu za rok ubiegły Fot. archiwum ASRW

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które się odbyło dnia 27 kwietnia, radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu urzędu za rok 2011. Plan wpływów wykonano w 100,08%, samorząd uzyskał 180 mln 104,5 tys. Lt dochodów, w tym: 71 mln 679,4 tys. Lt z podatków, 93 mln 251,7 tys. Lt – z dotacji.

Plan wydatków zrealizowano w 98,1% (175 mln 316,5 tys. Lt). Najwięcej środków pochłonęły dziedziny priorytetowe: oświata – 52,2% oraz pomoc społeczna – 23%, potrzebująca coraz większych nakładów finansowych.

W trakcie posiedzenia Rady została podjęta decyzja o przyznaniu Zajezdni Autobusowej Rejonu Wileńskiego asygnacji w wysokości 400 tys. Lt na nabycie autobusów.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego powzięła uchwałę w sprawie nadania imienia Kardynała Henryka Romana Gulbinowicza ulicy przebiegającej przez wsie Ochotniki, Punżany, Balińce, Dolna część Bujwidz oraz chutory Charużyszki i Strażniki w gminie bujwidzkiej. Henryk Roman Gulbinowicz urodził się w folwarku rodzinnym w Szukiszkach (gmina Bujwidze), gdzie też spędził młodość. Ochrzczony został w kościele parafialnym Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Jerzego Kapadockiego w Bujwidzach. W roku 1946 wraz z rodzicami repatriował do Polski. Utrzymuje ciągły kontakt z Wileńszczyzną.

Rada zatwierdziła nazwy ulic także dla innych miejscowości rejonu wileńskiego, potwierdziła koncepcje planów detalicznych dla poszczególnych działek.

Radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu za rok 2011 Fot. archiwum ASRW

Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe za rok 2011 spółek komunalnych „Nemėžio komunalininkas” oraz „Nemenčinės komunalininkas”: obie spółki w roku ubiegłym generowały zysk. Pozytywnie zostało przyjęte sprawozdanie o działalności finansowej Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego.

Na zakończenie mer Samorządu Rejonu Wileskiego Maria Rekść zaprezentowała szczegółowe sprawozdanie z działalności samorządu za rok ubiegły.