Święto Konstytucji 3 Maja

Uroczystość 3 Maja przy Grobie Matki i Sercu Syna Fot. Marian Paluszkiewicz

W Wilnie w czwartek obchodzono 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podstawowa uroczystość odbyła się na cmentarzu Rossa przy Grobie Matki i Serca Syna, Józefa Piłsudskiego.

To jest najważniejsze miejsce, gdzie się spotykają Polacy na Litwie. Na uroczystość przybyło wielu gości z Polski i placówki dyplomatycznej RP w Wilnie. Na płytę składano kwiaty i wieńce, na honorowej warcie przy Mauzoleum stali harcerze i kombatanci.

Uroczystość rozpoczął ambasador RP w Wilnie Janusz Skolimowski. Podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość, m. in. senatorowi RP Włodzimierzowi Cimoszewiczowi i europosłowi Waldemarowi Tomaszewskiemu za udział w święcie. Przypomniał o ludziach, którzy przyczynili się do budowania państwa polskiego i złożył wieniec na grobie Marszałka.

Po przemówieniu ambasadora słowo zabrał senator Włodzimierz Cimoszewicz.

Senator Cimoszewicz zaznaczył, że przywódcy narodów muszą szukać porozumienia między sobą Fot. Marian Paluszkiewicz

„Konstytucja była symbolem odrębności i motywowała do walki o niepodległość. Przywódcy narodów muszą szukać porozumienia między sobą, państwo nie może stać na miejscu, musi razem z czasem iść do przodu.” — powiedział senator nawołując do jedności narodów i braterstwa. Pozdrowił też wszystkich rodaków na Litwie.

Na cmentarzu Rossa została odprawiona Msza święta, którą celebrował ksiądz Mirosław Grabowski. Msza była odprawiona w intencji narodów i państw, które są szarpane przez wrogów, a także za poległych w obronie Ojczyzny.

Na uroczystość licznie przybyli Polacy Wileńszczyzny.

„Jestem dumny, że jestem Polakiem, czuję się nim zawsze i wszędzie. Cieszę się, że to właśnie Polska w 1791 roku przyjęła demokratyczną konstytucję. Chociaż mieszkam tu na Wileńszczyźnie, ale w sercu czuję się prawdziwym Polakiem” — powiedział sędziwy wilnianin Wiesław Piątek.

Goście z Polski byli mile zaskoczeni, że na uroczystości zebrało się tylu Polaków z Litwy.

„Pierwszy raz jestem na Litwie, podczas święta 3 Maja. Jestem zdziwiona, że na nasze święto przybyło tyle osób z Litwy. Widzę entuzjazm i radość w ich oczach. Właśnie tu u was duchowo poczułam radość święta Konstytucji 3 Maja” — powiedziała Małgorzata Ciborska z Warszawy.

Uczniowie z wileńskich szkół autokarami przybyli na święto. Młodzież uczestniczyła w uroczystości bardzo licznie.

„Dla mnie święto 3 Maja jest przede wszystkim świętem moich przodków. Mój dziadek dzielnie uczestniczył w walkach o ziemię polską. To właśnie on wszczepił mi ten patriotyzm” — powiedziała maturzystka Katarzyna Kubik.