W Sejmie w dniu i duchu Konstytucji 3 Maja

W Sejmie odbyła się międzynarodowa konferencja o roli parlamentaryzmu we wzmacnianiu demokracji Fot. ELTA

W 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w litewskim parlamencie odbyła się międzynarodowa konferencja „Rola parlamentarzystów we wzmacnianiu państw demokratycznych Europy Wschodniej — droga do społeczeństwa demokratycznego”.

Konferencja nawiązywała do wydarzeń sprzed ponad 220 lat nie tylko swoją treścią, ale też miejscem, bo odbywała się w Sali Konstytucyjnej parlamentu litewskiego.

W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści krajów Europy Centralnej i Wschodniej oraz przedstawiciele pozaparlamentarnej opozycji z Rosji, Białorusi i Ukrainy — krajów, w których według uczestników konferencji, demokracja jest dziś najbardziej zagrożona. Uczestnicy konferencji apelowali do władz swoich krajów, żeby nie zważając na koniunkturę geopolityczną i gospodarczą nie przestawali wspierać procesy demokratyczne w krajach, w których te procesy są szczególnie zagrożone.

Według przewodniczącej litewskiego parlamentu Ireny Degutienė, podwójne standardy wartości, zagrywki polityczne z krajami autorytarnymi na zasadzie dzielenia ich na „pożyteczne” i „bezużyteczne” prowadzi do wymazania granic między demokracjami a reżimami autorytarnymi. Zdaniem Degutienė, Unia Europejska oraz NATO powinny nadal prowadzić politykę „otwartych drzwi”, żeby zmotywować kraje Europy Wschodniej do wyboru drogi demokratycznego rozwoju. Przewodnicząca litewskiego parlamentu zauważyła, że po upadku „żelaznej kurtyny” wydawało się, iż podziały są wyłącznie tragiczną przeszłością w tej części świata, tymczasem dziś, zdaniem Degutienė, pojawiają się nowe linie podziałów. Przewodnicząca parlamentu w swoim przemówieniu na forum akcentowała łamanie praw człowieka na Białorusi, gdzie potrzeba „zmian systemowych” oraz sytuacje w Rosji, gdzie na scenie politycznej jest miejsce tylko dla tzw. opozycji systemowej, czyli kontrolowanej przez władze. W opinii Degutienė, niepokojącą staje się również sytuacja na Ukrainie, szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń wokół więzionej byłej premier Julii Tymoszenko. Jednak zdaniem przewodniczącej litewskiego parlamentu, w obliczu „erozji demokracji na Ukrainie” wspólnota państw demokratycznych być może nie powinna zamykać się na proeuropejskie aspiracje Ukraińców, lecz odwrotnie, poczynić kroki, które te aspiracje wzmacniałyby.

— Czy należy wstrzymać europejską integrację Ukrainy do momentu, aż sprawa Julii Tymoszenko zostanie rozwiązana? Ale być może należy postąpić odwrotnie i podpisać umowę stowarzyszeniową z Ukrainą? — sugerowała Degutienė. Zauważyła też, że naciski na Ukrainę ze strony Unii mogą sprowokować odwrót tego kraju w kierunku politycznej i gospodarczej integracji z Rosją.

Tymczasem były minister spraw zagranicznych Ukrainy Borys Tarasiuk uważa, że presja krajów unijnych na oficjalny Kijów musi pozostać. Tarasiuk zaapelował też do liderów krajów Europy Wschodniej, żeby zbojkotowali organizowane w maju w Jałcie przez ukraińskiego prezydenta forum regionalne.

Konferencja „Rola parlamentarzystów we wzmacnianiu państw demokratycznych Europy Wschodniej — droga do społeczeństwa demokratycznego” jest organizowana przez powołane z inicjatywy litewskiego parlamentu w marcu 2010 roku w Wilnie Forum Parlamentarne Wspólnot Demokratycznych. Deklarację powołania forum podpisali wtedy przedstawiciele ponad 30 parlamentów świata, w tym Polski. Wileńskie forum z założenia ma wspierać warszawską inicjatywę z 2000 roku — Wspólnotę Demokracji, której inicjatorami byli nieżyjący już prof. Bronisław Geremek oraz Madeleine Albright, sekretarz stanu USA.