Dwór Wagnerów odzyska swój dawny blask

W ramach projektu dokona się renowacji pałacu Wagnerów, uporządkuje się przyległe terytorium Fot. archiwum ASRS

Administracja samorządu rejonu solecznickiego złożyła do Centralnej Agencji Zarządzania Projektami wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu „Uporządkowanie terytorium i budynku Szkoły Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach”. Wartość inwestycji oszacowano na 2 mln 300 tys. litów. Udział finansowy samorządu stanowi 172 500 litów, pozostałe środki planuje się uzyskać z funduszy europejskich.

W ramach projektu zostanie uporządkowana infrastruktura przy ulicach Witolda, Leśniczych, Kościelnej, Szosowej. Prace przewidują odnowienie nawierzchni asfaltowej, chodników, oświetlenia. Podstawowym przedmiotem projektu jest renowacja budynku Szkoły Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki — pałacu Wagnerów, stanowiącego zabytek dziedzictwa kulturowego.

W ramach odtworzenia stanu i wystroju pierwotnego obiektu zgodnie z programem konserwatorskim zostaną zrealizowane następujące prace: pełny remont elewacji obiektu, remont schodów głównych oraz tarasu, wymiana drzwi i stolarki okiennej; urządzenie oświetlenia.

Projekt jest kontynuacją prac porządkowych przy pałacu Wagnerów, w ramach których w roku ubiegłym został odnowiony teren przed pałacem — ułożono chodniki, zainstalowano oświetlenie, ustawiono ławki, uporządkowano park. Inwestycja kosztowała prawie 400 tys. litów.

Projekt renowacji budynku i uporządkowania otoczenia pałacu Wagnerów jest realizowany w celu przywrócenia reprezentacyjnego i historyzującego charakteru założenia pałacowo-parkowego neoklasycystycznego dworu. Wagnerowie osiedlili się w Solecznikach w roku 1823. Po śmierci Karola Ferdynanda Wagnera majątkiem solecznickim zaczął zarządzać jego syn Olgierd, który wspólnie z synem Witoldem Marcinem rozpoczął budowę neoklasycystycznego pałacu według projektu niemieckiego architekta Hetzcholda (1876-80). Pałac został połączony ze starszym XVIII-wiecznym dworem, który pełnił funkcję oficyny. Dwór w Solecznikach należał do najlepiej utrzymanych siedzib ziemiańskich na Wileńszczyźnie. Gospodarstwo, zwiedzane przez liczne wycieczki, jako gospodarstwo wzorcowe, zostało wyłączone spod ustawy o reformie rolnej. W czasie II wojny światowej zostały zrabowane i zniszczone cenne zbiory rodziny Wagnerów: biblioteka, liczne dzieła sztuki. Ocalała tylko nieznaczna część wspaniałego parku w stylu angielskim, którego drzewa niemal w całości zostały wycięte. Po wojnie w pałacu mieścił się szpital, szkoła muzyczna, obecnie Szkoła Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki. Obiekt posiada zachowane wnętrza z końca XIX i pierwszej dekady XX wieku. W pałacu organizowane są wystawy, spotkania i wieczory literackie, koncerty muzyki klasycznej itp. Otoczenie pałacu wykorzystywane jest w głównej mierze przez mieszkańców jako przestrzeń spacerowa i rekreacyjna, częstokroć także jako plener fotograficzny. Jego uporządkowanie stanowi jeden z elementów kreujących kameralne, przyjazne wnętrza i przestrzenie publiczne. Wykorzystanie zrewaloryzowanego obiektu wraz z otoczeniem na cele kultury i administracji wpisuje się w szerszy proces rewitalizacji obszarów zniszczonych rejonu solecznickiego, ma także za cel promowanie przedsięwzięć zmierzających do waloryzacji spuścizny historycznej.

Irena Kołosowska