Więcej

  Gmina Mariampol podpisała umowę z gminą Białe Błota

  Czytaj również...

  Ceremonia podpisania umowy pomiędzy Mariampolem a Białymi Błotami odbyła się w letniej rezydencji J. Piłsudskiego w Pikieliszkach
  Ceremonia podpisania umowy pomiędzy Mariampolem a Białymi Błotami odbyła się w letniej rezydencji J. Piłsudskiego w Pikieliszkach Fot. archiwum ASRW

  Dn. 22 maja w Pikieliszkach starosta gminy mariampolskiej Andrzej Żabiełowicz podpisał umowę o współpracy z wójtem gminy Białe Błota Katarzyną Kirstein-Piotrowską. To już drugi partner zagraniczny gminy Mariampol: przed 3 laty, latem 2009 roku, podobną umowę Mariampol zawarł z gminą Poraj.

  Współpraca gminy mariampolskiej z klubem sportowym „Spójnia” z gminy Białe Błota rozpoczęła się w r. 2009. Na zaproszenie klubu latem 2009 r. w gminie gościła 20-osobowa grupa młodzieży, wraz z opiekunami, ze Szkoły Podstawowej w Rakańcach i Szkoły Średniej w Mariampolu. Młodzież wzięła udział w turnieju piłki nożnej, uczniowie zwiedzili wiele ciekawych miejsc w Polsce. Jesienią tegoż roku delegacja klubu sportowego przybyła z darami dla uczniów i pomocą dla szkoły. Od tego czasu akcje charytatywne odbywają się co roku. Ofiarodawcy z Białych Błot sprezentowali Szkole Podstawowej w Rakańcach sprzęt elektroakustyczny, odzież sportową dla drużyny piłkarskiej, lektury szkolne etc.

  Każdego roku uczniowie z Rakańc wyjeżdżają na wspaniały wypoczynek wakacyjny do Białych Błot. W ramach pobytu zwiedzają najpiękniejsze zakątki Polski, w wolnych chwilach młodzież ma moż­liwość korzystania z obiektów sportowych Gminnego Sta­dionu Sportowego w Białych Błotach, a także sal gimna­stycznych Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejew­skiego i Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a.
  Latem 2011 r. Białe Błota gościły 15-osobową grupę uczniów z Rakańc oraz starostę gminy Mariampol Andrzeja Żabiełowicza. W trakcie pobytu wójt gminy Białe Błota i starosta gminy Mariampol wyrazili chęć sformalizowania prowadzonej współpracy.
  W kilkudniowej roboczej wizycie na Wileńczyźnie w maju br. pani wójt gminy Białe Błota Katarzynie Kirstein-Piotrowskiej towarzyszył zastępca wójta Jan Jaworski, przewodniczący rady gminy Henryk Sykut, radne gminy Elżbieta Lewandowska i Aleksandra Lubońska oraz ksiądz Ireneusz Kalaczyński. Delegacja odbyła wycieczkę śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego – Zułów, Powiewiórka – Pikieliszki. W kościele w Powiewórce, w którym Marszałek został ochrzczony, ks. I. Kalaczyński odprawił Mszę św. Duch Marszałka towarzyszył również ceremonii podpisania umowy pomiędzy Mariampolem a Białymi Błotami, która miała miejsce w letniej rezydencji J. Piłsudskiego w Pikieliszkach. Członkowie delegacji zwiedzili również Wilno, Troki, zawitali do Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemenczynie, Szkoły Podstawowej w Rakańcach. 23 maja delegacja z Białych Błot w siedzibie Samorządu Rejonu Wileńskiego spotkała się z władzami rejonu wileńskiego.
  Przed złożeniem podpisów pod umową o współpracy goście oraz mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wysłuchali koncertu przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Szkoły Średniej w Mariampolu, mieli również okazję podziwiać talent wileńskiej artystki Luby Nazarenko.
  Podczas podpisania umowy obie strony wyraziły przekonanie, że sformalizowana współpraca zostanie zacieśniona jeszcze bardziej, przede wszystkim z korzyścią dla dzieci i młodzieży z zaprzyjaźnionych regionów.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...