Rezolucja Kongresu Polonii Amerykańskiej

17-18 maja, 2012 roku Chicago stan Ilinois

Konstatując, że „Seimas” (Parlament) Republiki Litewskiej 17 marca, 2011 r., przyjął nową Ustawę Oświaty, którą podpisała Pani Prezydent Republiki Litewskiej;

Uznając, że Nowa Ustawa Oświaty, która zawiera radykalne zmiany w procesie edukacyjnym mniejszości narodowych na Litwie, wywołuje niepokój z powodu ograniczania praw polskiej mniejszości narodowej i poprzez stałe próby asymilacji polskiej wspólnoty przez władze litewskie;

Uwzględniając, że pomimo sprzeciwu polskiej mniejszości na Litwie i międzynarodowych protestów, władze litewskie nie zgadzają się na przywrócenie dotychczas istniejących praw edukacji dzieci mniejszości narodowej;

Stwierdzamy:

Zjazd Narodowy Rady Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej postanawia całkowicie poprzeć swoją poprzednią Rezolucję z października 2011 r.

Kongres Polonii Amerykańskiej ponownie zwraca się z prośbą do władz Stanów Zjednoczonych i Polski, a także Unii Europejskiej o podjęcie koniecznych kroków w celu ochrony podstawowych praw człowieka, a w szczególności dotychczas istniejącego prawa oświatowego mniejszości Polskiej na Litwie.