Więcej

  Refleksje na temat polskiej mniejszości narodowej

  Czytaj również...

  W konferencji wzięła udział znakomita kadra profesorska Uniwersytetu Wrocławskiego
  W konferencji wzięła udział znakomita kadra profesorska Uniwersytetu Wrocławskiego

  9 czerwca br. w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach odbyła się konferencja pt. „Współczesne problemy polskiej mniejszości narodowej na Litwie i Białorusi” zorganizowana przez Solecznicki Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie i Uniwersytet Wrocławski. Prelegentami spotkania wystąpili profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się w zakresie badań wschodnich i problematyki mniejszości narodowych. Okazję do takiego spotkania stworzyła trwająca od kilku lat współpraca pomiędzy samorządem rejonu solecznickiego i Uniwersytetem Wrocławskim. Impreza odbyła się pod patronatem mera rejonu solecznickiego, prezesa Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL Zdzisława Palewicza i profesora Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Zdzisława Juliana Winnickiego. Konferencja miała charakter wielopłaszczyznowy, a jej celem było dokonanie diagnozy aktualnej sytuacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie i Białorusi. Problematyka badawcza konferencji dotyczyła różnych aspektów mniejszości narodowych od uwarunkowań historycznych poprzez sytuację prawną po wymiar politologiczny, socjologiczny, kulturoznawczy i demograficzny. Tym niemniej prelegenci już na wstępie zaznaczyli, że problemy polskiej mniejszości są jak najbardziej znane dla zebranych na sali, więc spotkanie określili jako „widzenie z Polski”.

  Przed zebranymi wystąpili: dr hab. prof. nadzw. Zdzisław Julian Winnicki, specjalizujący się w tematyce ustroju politycznego II RP, współczesnej białoruskiej myśli politycznej, polskiej mniejszości narodowej na Wschodzie, autor licznych publikacji na temat Kresów Wschodnich, m. in. wydanej w tym roku monografii o Polakach w rejonie solecznickim, która ukazała się po badaniach przeprowadzonych przez profesora i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2010; prof. dr hab. Zbigniew Kurcz, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor m. in. książki „Polska mniejszość narodowa na Litwie”, z której, zdaniem publicysty Jana Sienkiewicza, musi być egzaminowany każdy dyplomata przybywający na placówkę na Litwę; prof. dr hab. Maciej Mróz, zajmujący się tematyką z pogranicza historii Kościołów i dziejów polityczno–społecznych, polską polityką zagraniczną; prof. Zdzisław Zagórki, autor prac naukowo badawczych obejmujących zagadnienia na temat społeczeństwa Polski współczesnej, struktur społecznych i zachodzących w społeczeństwie transformacji; mgr Paweł Sobik, zajmujący się kwestiami systemów wyborczych państw Europy Środkowej i ich wpływem na polityczną reprezentację mniejszości narodowych; mgr Barbara Jundo–Kaliszewska, pochodząca z Ejszyszek doktorantka Katedry Historii Polski i Świata po 1945 r. na Uniwersytecie Łódzkim, autorka rozprawy doktorskiej „Mniejszość polska w niepodległej Litwie”.

  W trakcie konferencji zostały przedstawione zagadnienia na temat Polaków na Wileńszczyźnie w świetle polskich badań socjologicznych; status, przemiany społeczne i perspektywy Polaków na Białorusi; źródła nacjonalizmu litewskiego i ich wpływ na obecną sytuację polskiej mniejszości narodowej na Litwie; rozważania modelowe na temat perspektyw i możliwości wyborczych Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.

  — Konferencja jest pierwszą jaskółką, która zapowiedziała, iż to spotkanie nie odbyło się na próżno. Nie dała nam recepty na rozwiązanie problemów, nie mówiło się o tak aktualnych i wszystkim znanych problemach jak Ustawa o Oświacie, dwujęzyczne nazewnictwo ulic czy pisownia polskich nazwisk. Tym niemniej konferencja pozwoliła zorientować się, gdzie jesteśmy, poruszając pięć podstawowych kwestii: jak było, jak jest, jak musi być, kto i w jaki sposób musi rozwiązać problem. Nie musimy szukać cara, który o wszystkim zadecyduje, tylko mobilizować się i podejmować decyzje. Dzisiaj usłyszeliśmy wiele interesujących kwestii na temat problematyki mniejszości polskiej na Litwie, młody naukowiec podpowiedział nam, jak możemy wygrywać wybory, nasza rodaczka bardzo odważnie wypowiedziała się na temat lituanizacji i depolonizacji mieszkańców Wileńszczyzny. Z ust profesorów dowiedzieliśmy się wiele interesujących faktów i statystyk nie tylko na swój temat, ale także naszych rodaków na Białorusi. Niezmiernie wdzięczny jestem profesorowi Zdzisławowi Winnickiemu za inicjatywę i przywiezienie do Solecznik tak znakomitych prelegentów — podsumowując konferencję powiedział mer rejonu, prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału ZPL Zdzisław Palewicz.

  Na zakończenie konferencji została zaprezentowana nowo powstała organizacja — Towarzystwo Miłośników Ziemi Solecznickiej, działalność której będzie koordynowała wiceprezes Solecznickiego Oddziału ZPL Beata Pietkiewicz. Chętni przynależności do Towarzystwa muszą wypełnić dostępny u koordynatorki wniosek o przyjęciu do organizacji.

  Irena Kołosowska

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wystawa szopek „W Betlejem, w szopce, radość wielka!”

  Na wystawie prezentujemy kilkadziesiąt szopek ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Znajdziemy tu różnej wielkości i różnego rodzaju szopki wiejskie — kolędnicze, domowe oraz miejskie (krakowskie), które tradycyjnie wykonywali kolędnicy, rzeźbiarze ludowi, a także rzemieślnicy —...

  W parafii wojdackiej uroczystość założenia Dziennego Centrum Dziecięcego

  6 listopada w gminie Pogiry rejonu wileńskiego odbywała się ceremonia otwarcia nowej siedziby Dziecięcego Centrum Pobytu Dziennego Parafii Wojdackiej, w której uczestniczyła Jej Ekscelencja Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaite, przedstawiciele władz i administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz przedstawiciele zainicjowanej...

  Spełnijmy marzenia dzieci!

  Bezwarunkowa chęć pomocy i dzielenia się dobrocią – to sens codziennych działań projektu „Marzenia dzieci”. Projekt spełnienia marzeń dzieci, który wystartował po raz siódmy w październiku, zaprasza do pięknego celu – spełnić jak najwięcej bożonarodzeniowych marzeń dzieci, dorastających w trudnych...

  „Perła” doskonali swój kunszt i przekazuje go innym

  Wileńszczyzna pielęgnuje swe tradycje oraz prezentuje je w kraju i poza jego granicami