Więcej

  Rocznica odejścia śp. Księdza Prałata Józefa Obrembskiego

  Czytaj również...

  Mądrość, miłość i głęboka ufność Księdza prałata w opatrzność Bożą pozostaną w naszych sercach na zawsze. Fot. archiwum ASRW
  Mądrość, miłość i głęboka ufność Księdza prałata w opatrzność Bożą pozostaną w naszych sercach na zawsze. Fot. archiwum ASRW

  7 czerwca 2011 r. w wieku 105 lat odszedł do wieczności Ksiądz Prałat Józef Obrembski, Honorowy Obywatel Rejonu Wileńskiego, Duchowy Pasterz wielu pokoleń Polaków mieszkających na Litwie, Człowiek, który ukochał Ziemię Wileńską wraz z jej mieszkańcami i sam przez nich był niezmiernie kochany oraz szanowany.

  Z okazji rocznicy odejścia Patriarchy Wileńszczyzny do Domu Piotrowego została odprawiona uroczysta Msza św. w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mejszagole.

  Mszę św. koncelebrowali biskup Arūnas Poniškaitis oraz ksiądz Józef Aszkiełowicz, kazanie wygłosił wieloletni przyjaciel Księdza Prałata ksiądz Antanas Dilys. W uroczystej Mszy św. udział również wzięli: poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Janusz Skolimowski, posłowie na Sejm Republiki Litewskiej Michał Mackiewicz, Leonard Talmont oraz Jarosław Narkiewicz, kierownictwo Samorządu Rejonu Wileńskiego na czele z mer Marią Rekść, mer Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz.

  Po Mszy św. dostojni goście oraz licznie zebrani mieszkańcy Mejszagoły udali się na miejsce wieczystego spoczynku Księdza Prałata, gdzie modlono się za duszę zmarłego, złożono kwiaty.

  Następnie goście zwiedzili Izbę Pamięci w Szkole Średniej im. ks. Józefa Obremskiego w Mejszagole, gdzie są przechowywane wszystkie najważniejsze rzeczy osobiste Księdza Prałata. Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść serdecznie podziękowała burmistrzowi miasta Wysokie Mazowieckie Jarosławowi Siekierko za ufundowanie pomnika śp. ks. Józefa Obrembskiego, wręczając przy okazji panu burmistrzowi skromny upominek oraz prosząc o przekazanie podziękowań dla mieszkańców ziemi łomżyńskiej za troskę i nieustanną pamięć o Księdzu Prałacie.

  W auli szkolnej goście obejrzeli film dokumentalny o życiu Księdza Prałata oraz występ chóru szkolnego „Legenda”. Wszyscy zebrani mogli nabyć tak zwaną cegiełkę, ofiara za którą będzie przeznaczona na pomnik Księdza Prałata, który ma być ustawiony przed jego „pałacykiem”. „Pałacyk” – domek, w którym ksiądz przez wiele lat mieszkał i spotykał się z wiernymi – będzie przekształcony w muzeum.

  Ksiądz prałat Józef Obrembski przyszedł na świat 19 marca 1906 roku w Skarżynie Nowym (Polska). W 1925 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie, rok później został przyjęty na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego. Święcenia kapłańskie otrzymał 12 czerwca 1932 r. z rąk arcybiskupa metropolity Romualda Jałbrzykowskiego w kościele św. Jana w Wilnie. Pracę duszpasterską rozpoczął od wikariatu w Turgielach. Od roku 1950 pełnił obowiązki proboszcza w Mejszagole. Mimo zakazów prowadził działalność duszpasterską: katechezę wśród dzieci, udzielał sakramentów świętych (również potajemnie), jeździł po kolędzie, odwiedzał chorych. Wielokrotnie był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy sowieckiej służby bezpieczeństwa. Nie uległ wobec represji niemieckich i komunistycznych i przez całe życie Ojca Duchownego służył mieszkańcom Wileńszczyzny.

  Za tak nieocenione zasługi na rzecz zachowania i krzewienia wiary katolickiej kilku pokoleń Polaków, mieszkających na tej ziemi, Księdzu Prałatowi zostało nadane miano Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego. Ks. Józef Obremski został odznaczony również Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, który w 1994 roku wręczył mu prezydent Lech Wałęsa. W roku 2001 za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności na rzecz normowania stosunków polsko-litewskich został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2008 otrzymał z rąk ambasadora Janusza Skolimowskiego pierwszą na Litwie Kartę Polaka.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas wizyty na Litwie w roku 2011 odznaczył ks. Józefa Obrembskiego Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu wybitnych zasług dla ochrony dziedzictwa kulturowego i narodowego Polaków na Litwie, za zaangażowanie w działania na rzecz pojednania i rozwoju przyjaznych relacji Polaków i Litwinów oraz działalność charytatywną. Ksiądz Prałat został również wyróżniony Odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

  Służąc Kościołowi przez całe życie Ksiądz Prałat Józef Obrembski nieustannie niósł wiarę katolicką mieszkańcom Wileńszczyzny, a Jego mądrość, miłość i głęboka ufność w Opatrzność Bożą pozostaną w sercach na zawsze.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...