Tajny pakt Hitler-Smetona? – komentarz redakcji

Podpisanie układu Ribbentrop-Mołotow
Podpisanie układu Ribbentrop-Mołotow

W ostatnim czasie na Liwie, w Polsce i Rosji wywiązała się ostra dyskusja wywołana artykułem w rosyjskiej gazecie „Moskowskije Nowosti”, w którym sugeruje się, że Litwa razem z hitlerowskimi Niemcami i stalinowskim Związkiem Sowieckim brała udział w rozbiorze Polski w 1939 roku. Litewscy politycy i historycy definitywnie odrzucają te zarzuty. Kontynuując tę dyskusję proponujemy czytelnikom punkt widzenia na tę sprawę współpracującego z „Kurierem Wileńskim” polskiego historyka J. Sidorkiewicza. Artykuł „Tajny pakt Hitler – Smetona?” został oparty na przechowywanych w archiwum IPN aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy sygn. Sr 293/49. Pozostałe informacje zaczerpnięto z kwerendy archiwalnych numerów wileńskich gazet z marca 1939 oraz z innych źródeł wskazanych w artykule (co do tajnej misji Povilaitisa w Berlinie — z emigracyjnej „Kultury” paryskiej).

Redakcja