Rozpoczął się drugi etap prac porządkowych w parku solecznickim

Zakończenie prac porządkowych parku miejskiego planowane jest na październik br.
Witold

W ciągu kilku najbliższych miesięcy w parku miejskim w Solecznikach będą kontynuowane prace porządkowe związane z realizacją projektu „Uporządkowanie terytorium parku miejskiego w Solecznikach oraz dojazdów do niego (urządzenie oświetlenia, zielonych stref, chodników, ścieżek rowerowych oraz innej infrastruktury publicznej)”.

22 czerwca br. dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Bolesław Daszkiewicz i dyrektor ZSA „Eiresta” Ryszard Poczobut podpisali umowę o wykonaniu prac budowlanych. Koszt inwestycji stanowi 673 tys. litów. Z wyasygnowanych na ten cel środków planuje się dokonać renowacji części parku przy ulicy Melioratorów i Witolda, obejmującej budowę parkingu i ścieżek, urządzenie oświetlenia, monitoringu itd.

W ubiegłym roku w ramach projektu rewitalizacji parku miejskiego w Solecznikach dokonano podstawowych prac związanych z uporządkowaniem obiektu. Renowacja terenu, na którą przeznaczono 1 077 tys. litów, pozyskanych z funduszy unijnych, budżetu państwa i środków samorządu zmieniła go nie do poznania. Zakres prac inwestycyjnych objął budowę chodników i placyku zabaw dla dzieci, urządzenie oświetlenia, ustawienie nowych ławek i koszy na śmieci, uporządkowanie zieleni. Wybudowany w parku amfiteatr odtąd służy podstawową areną imprez plenerowych, a zimą placyk przed sceną doskonale się sprawdził jako lodowisko.
Zakończenie prac porządkowych parku miejskiego planowane jest na październik br.
Irena Kołosowska