Więcej

  Marsz pamięci w rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu

  Czytaj również...

  11 lipca 1943 r. był kulminacją rzezi zgotowanej Polakom przez ukraińskich nacjonalistów Fot. Zuzanna Banach

  W Warszawie 11 lipca odbyły się uroczystości upamiętniające Polaków wymordowanych przez ukraińskich nacjonalistów i poległych w walkach na Wołyniu w 1943/44 r.

  Obchody te odbyły się pod hasłem, by polski Sejm specjalną uchwałą ustanowił dzień 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

   

  Dzie・ ten wybrano dlatego, ソe 11 lipca 1943 r. byウ kulminacjケ rzezi zgotowanej Polakom przez ukraikich nacjonalistуw spod znaku tryzuba (OUN-UPA).

  W tym wіaњnie dniu, w okoіo stu woіyсskich miejscowoњciach, okrutnie zamordowano kilka tysiкcy Polakуw, nie szczкdz№c niemowl№t, kobiet ani stoj№cych nad grobem starcуw. Mordowano i przed 11 lipca i po tej dacie. W ci№gu caіego lipca 1943 r. wymordowano kilkanaњcie tysiкcy Polakуw.

  Zorganizowane 11 lipca obchody miaіy na celu upamiкtnienie pomordowanych oraz wywarcie presji na Sejm, w ktуrym woli politycznej, by upamiкtniж mкczeсstwo Polskich Kresуw, nie widaж.

  Na obchody te skіadaіy siк:

  – rozpoczкta o godzinie 10. uroczystoњж na warszawskim Їoliborzu, na Skwerze Woіyсskim, na ktуrym znajduje siк monument upamiкtniaj№cy Polakуw wymordowanych przez ukraiсskich nacjonalistуw i polegіych na Woіyniu;

  – rozpoczкty o godzinie 17. przemarsz sprzed siedziby Њwiatowego Zwi№zku Їoіnierzy AK przy ul. Marszaіkowskiej pod wmurowan№ w њcianк Domu Polonii na Krakowskim Przedmieњciu „woіyсsk№” tablicк.

  Uroczystoњciom na Skwerze Woіyсskim, w ktуrych wziкіo udziaі kilkadziesi№t osуb, patronowaіy:

  „Porozumienie Pokoleс Kresowych”, Oddziaі Woіyсski Њwiatowego Zwi№zku Їoіnierzy AK, Stowarzyszenie „Memoriae Fidelis”, Wydziaі Kultury Dzielnicy Warszawa-Їoliborz oraz jako patron medialny Kresowy Serwis Informacyjny.

  Po krуtkich wyst№pieniach przedstawicieli organizatorуw oraz њwiadka mordуw, przerywanych opiewaj№cymi mкczeсstwo Polakуw, balladami Pawіa Piekarczyka, zebrani ― wњrуd nich prezes „Federacji Organizacji Kresowych” Tomir Suіtan, zaіoїyli pod pomnikiem wi№zanki kwiatуw i zapalili znicze.

  Modlitwy w intencji pomordowanych i polegіych poprowadziіa Ewa Siemaszko.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Po poіudniu zaczкіa siк druga czкњж uroczystoњci „woіyсskich” ― zorganizowany przez Stowarzyszenie „Memoriae Fidelis” przemarsz.

  Okoіo godziny 17 kilkaset (od 200 do 300) osуb wyruszyіo z ul. Marszaіkowskiej. Uczestnicy manifestacji nieњli transparenty „Ludobуjstwo woіyсsko-maіopolskie. Pamiкж niewygodna” i plakaty Woіyс 43, banery organizacji „Porozumienie Prawicy”, Stowarzyszenie „Memoriae Fidelis”, a takїe flagi narodowe, krzyїe i portrety pomordowanych oraz zapalone znicze.

  W pochodzie uczestniczyło sporo młodych ludzi, sporadycznie trafiały się nawet rodziny z niemowlętami w wózkach.

  Po przyjściu pod, znajdującą się na Krakowskim Przedmieściu, tablicę upamiętniającą poległych, pomordowanych i wypędzonych z Ziemi Wołyńskiej, Lwowskiej, Podolskiej i Pokuckiej przez nacjonalistуw ukraińskich, uczestnicy złożyli pod nią kwiaty i ustawili zapalone znicze. Prowadzący demonstrację Aleksander Szycht (Stowarzyszenie „Memoriae Fidelis”) zwracał uwagę na kłamstwa i manipulacje w polskiej prasie dotyczące mordуw dokonanych przez UPA, polemizował z kłamstwami ukraińskiej propagandy oraz domagał się prawdy o tych zbrodniach w polskich podręcznikach.

  Poseł Artur Gуrski poinformował zebranych o staraniach (na razie bezskutecznych) parlamentarzystуw PIS by polski Sejm potępił ludobуjstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk m„…wiła o zabiegach podejmowanych w parlamencie nie tylko w sprawie ludobуjstwa na Wołyniu, ale rуwnież sytuacji Polakуw na Litwie i w Niemczech.

  Adam Chajewski („Federacja Organizacji KresowychЃh) polemicznie odni„…sł się do dwуch kwestii ― zwrуcił uwagę, że pamięć o polskich Kresach i o męczeństwie ich mieszkańcуw, to nie jest partykularna sprawa Kresowian, to sprawa nas wszystkich, ktуrzy myślą i czują po polsku. To sprawa wszystkich Polakуw, niezależnie od tego gdzie mają swoje korzenie.

  Odnosząc się do postulatu, by polski Sejm ustanowił 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian, stwierdził, że to My – „naszą wolą i naszą obecnością na wołyńskich uroczystościach, ten Dzień ustanowiliśmy… A Sejm może to co najwyżej oficjalnie usankcjonować.”

  Z dramatyczną prośbą o pamięć o Soni Olejnik zwrуciła się do zebranych jedna z uczestniczek manifestacji („bo jak mnie zabraknie nikt o Soni pamiętać nie będzie”) pokazując portretową fotografię młodej dziewczyny, jedynej cudem ocalałej z rzezi wołyńskiej przedstawicielki rodziny Olejnikуw, ktуra rok pуźniej, jako łączniczka poległa w Powstaniu na warszawskiej Pradze.

  Andrzej Łukawski („Porozumienie Pokoleń Kresowych”) zaapelował o zabranie po manifestacji zniczy i wystawienie ich w oknach mieszkań dziś w nocy.

  I tym razem modlitwy za pomordowanych („Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…”) poprowadziła Ewa Siemaszko.

  Godne uwagi, że w porуwnaniu z rokiem ubiegłym liczba uczestnikуw uroczystości wzrosła kilkakrotnie, co dobrze rokuje na przyszłość.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

   

  Adam Chajewski

  wiceprezes „Federacji Organizacji Kresowych”

   

  CHWILA CISZY W SEJMIE RP

  Sejm RP uczcił minutą ciszy pamięć ofiar ・estialsko pomordowanych latem 1943 roku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej・.

  W trakcie rozpoczętej w 1943 roku na Wołyniu czystki etnicznej, prowadzonej przez oddziały UPA i miejscowych chłopów, zginęło od 30 do 60 tysięcy Polaków. Ukraińcy mówią o 10-12, a nawet 20 tysiącach swoich ofiar. Celem akcji było zmuszenie do ucieczki wszystkich Polaków z Wołynia. Działania zbrojne Ukraińcy podjęli po tym, gdy Polacy odmówili opuszczenia tych terenów.

   

   

   

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Witajcie w naszej bajce”: dzieci z „Kasztana” gościły u „Lelewela”

  Na początku potrzebowano śmiałka, który trochę podzieli się swoją krwią. Dzięki „ofiarowanej” krwi dzieciaki z przedszkola „Kasztan” mogły zajrzeć do Królestwa Alchemii i odkryć tajniki nauki. Jako miłośnicy bajek musiały odgadnąć też zagadki o określonych bohaterach: Kopciuszku, Shreku, Aladynie...

  Jubileuszowy spektakl o Nie(Znanej) Monroe w Muzycznym Klubie „Legendos”

  Uczcijmy Dzień Mamy Symbolicznie z okazji Dnia Mamy, ponieważ Monroe marzyła o macierzyństwie, ale takiej możliwości za życia nie miała: „Jeżeli nie mogę być matką, niech przynajmniej będę aktorką. Ja muszę być kimś! I, cokolwiek to jest, chcę być w...

  Do 22 kwietnia przedłużono termin składania ofert w konkursie „Senat – Polonia 2024”

  Nabór wniosków ruszył 18 marca i potrwa do 22 kwietnia br. Cele i zasady konkursu zostały określone w Uchwale nr 3 z 6 marca 2024 r. w sprawie kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz zasad zlecania realizacji zadań publicznych...

  „Diamenty polskiej chóralistyki” w Wilnie

  Koncerty odbędą się: we czwartek, 2 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Józefa w dzielnicy Zameczek (ul. Tolminkiemio 4); w piątek, 3 maja o godzinie 19:00 w kościele św. Ducha przy ul. Dominikonų; w sobotę, 4 maja o...