Polonistyka Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza

Katedra Filologii Polskiej i Dydaktyki Wileńskiego Uniwersytetu Edukologicznego
informuje, że po I etapie rekrutacji na kierunek filologia polska pozostały jeszcze miejsca na studiach niefinansowanych przez państwo (płatnych), których koszty w całości pokryje Ambasada RP w Wilnie.
Żeby skorzystać z tej szansy, można wziąć udział w II etapie rekrutacji, który trwa do 2 sierpnia, lub w III (dodatkowym) etapie rekrutacji, w dniach 7-9 sierpnia.
Szczegółowa informacja pod numerem telefonu: 8 652 41 849 lub 8 698 18 907.