Budowa w rejonie wileńskim — plany i rzeczywistość

Odbudowa Szkoły Średniej im. św. J. Bosko w Jałówce ma być zakończona w końcu roku 2013    Fot.  archiwum szkoły
Odbudowa Szkoły Średniej im. św. J. Bosko w Jałówce ma być zakończona w końcu roku 2013 Fot. archiwum szkoły

Światowy kryzys gospodarczy z l. 2008–2009 dotknął wiele procesów zachodzących na Litwie, wpłynął również na dziedzinę budownictwa.

Wyjątek nie stanowi również rejon wileński, który jest zakątkiem bardzo atrakcyjnym pod względem zamieszkania: w roku 2011, w porównaniu z rokiem 2007, Samorząd Rejonu Wileńskiego wydał o połowę mniej pozwoleń na budowę (odpowiednio 646 i 1411). W wyniku zmniejszenia dofinansowania zmniejszyła się też liczba nowo wznoszonych obiektów, jednak stopniowo proces budowy w rejonie wileńskim napiera rozpędu.
W chwili obecnej trwają prace budowlane 80-miejscowego żłobka-przedszkola w Awiżeniach, które były zapoczątkowane w roku ubiegłym. Wartość prac opiewa na prawie 3 mln Lt, którą to kwotę w całości przeznaczy Samorząd Rejonu Wileńskiego. Planuje się, że obiekt zostanie oddany do użytku już w roku 2013.

W roku 2011 ruszył I etap prac odbudowy Szkoły Średniej im. św. J. Bosko w Jałówce z polskim językiem nauczania. Całość projektu szacuje się na ponad 6 mln Lt – całość kwoty wyasygnuje Samorząd Rejonu Wileńskiego. Odbudowa placówki ma być zakończona w końcu przyszłego roku. Projekt ma na celu zwiększenie powierzchni, na której się odbywa proces nauczania, oraz polepszenie warunków nauki dla uczniów oraz pracy dla nauczycieli. Szkoła Średnia im. św. J. Bosko ubiega się o status szkoły katolickiej. Samorząd Rejonu Wileńskiego pielęgnuje wartości chrześcijańskie i duchowe, wspiera też Szkołę Średnią im. św. Jana Bosko w dążeniu do uzyskania statusu pierwszej katolickiej placówki oświatowej w rejonie wileńskim.

Dobiega końca budowa Szkoły Średniej im. Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda w Mejszagole z litewskim językiem nauczania. Budowę obiektu rozpoczęto jeszcze w roku 2007. Proces budowy wydłużył się, ponieważ prace były wykonywane stopniowo: wraz z uzyskiwaniem środków finansowych przeznaczanych na obiekt w ramach Litewskiego Programu Inwestycji Państwowych.
Uwagę i środki Samorząd kieruje również na poprawę warunków pobierania nauki w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie z polskim i rosyjskim językami nauczania. W chwili obecnej pomieszczenia placówki są remontowane, przede wszystkim odnowione zostaną pomieszczenia, w których naukę pobierają uczniowie klas 1-4.

Wiele uwagi Samorząd Rejonu Wileńskiego poświęca rozwojowi usług socjalnych: w rejonie wileńskim budowane i odnawiane są placówki zdrowotne oraz opieki społecznej. W rejonie podstołecznym działają 4 placówki świadczące usługi z zakresu opieki społecznej: Ośrodek Pobytu Dziennego Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie, Ośrodek Usług Socjalnych w Czarnym Borze (wraz z filią – Domem Samopomocy „Pod jednym dachem”), Dom Opieki Społecznej w Podbrzeziu oraz działający w Kowalczukach Ośrodek Pomocy Rodzinie i Dziecku.

Już niebawem ruszą prace remontowe 4 mieszkań socjalnych we wsi Wesołówka, gmina Podbrzezie. Wszelkie koszty z tym związane — 200 tys. Lt — w całości pokryje Samorząd Rejonu Wileńskiego.
Samorząd nawołuje do dbania o posiadane mienie nieruchome
W roku bieżącym mienie nieruchome znajdujące się na terenie rejonu wileńskiego jest opodatkowane taryfą w wysokości 0,6% wartości podatkowej nieruchomości. Mając na celu zmniejszenie liczby obiektów zaniedbanych Rada wprowadziła wyższą taryfę — 1 proc. — na te pomieszczenia i budynki, które są nieużytkowane bądź zaniedbane.

Prace budowy Szkoły Średniej im. WKL Olgierda w Mejszagole dobiegają końca   Fot.  archiwum szkoły
Prace budowy Szkoły Średniej im. WKL Olgierda w Mejszagole dobiegają końca Fot. archiwum szkoły

W maju br. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła listę pomieszczeń oraz budynków, które są nieużytkowane, użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem bądź zaniedbane (listę w jęz. litewskim można znaleźć pod linkiem https://www.vrsa.lt/lit/Gyventojui/1166/5/27). Wobec wszystkich obiektów, które zostały wciągnięte na tę listę, stosowana jest wyższa stawka podatkowa, tj. 1 proc. wartości podatkowej nieruchomości. Właściciele tych obiektów zostali poinformowani o fakcie wciągnięcia na listę posiadanego przez nich mienia, byli oni też nawoływani do przedkładania Samorządowi dokumentów świadczących o tym, że mienie jednak nie jest zaniedbane.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego po raz kolejny nawołuje mieszkańców do sprawdzenia swej obecności na tej liście, zaś w przypadku figurowania na niej — zadbania o swe mienie, bowiem to jest jedyny sposób na uniknięcie dodatkowego ciężaru finansowego. O dbanie i doglądanie swego mienia nawołujemy wszystkie osoby — zarówno fizyczne, jak i prawne — bez względu na to, czy posiadane przez nich w rejonie wileńskim mienie jest wciągnięte na tę listę, czy też nie.

Osoby zostaną usunięte z listy, jeśli przedłożą dokumenty stanowiące dowód na to, że:odpowiedni urząd ograniczył prawo do dysponowania danym mieniem (za wyjątkiem aresztu mienia w wyniku niezgodnych z prawem działań właściciela mienia, za wyjątkiem ustanowienia hipoteki na nieruchomości);
użytkowanie mienia jest niemożliwe z powodu postępowania prowadzonego przez właściwe organy ścigania (bądź inne) bądź w przypadku zapadnięcia i wejście w życiu orzeczenia sądu w odniesieniu do danego mienia;
mienie zostało zniszczone w wyniku niezgodnych z prawem działań osób trzecich, zaś fakt ten został stwierdzony przez właściwy urząd, i od zderzenia nie minęło pół roku;

trwa proces uzyskania pozwolenia na odbudowę, budowę bądź wyburzenie budynku, zmiany jego przeznaczenia bądź uzyskania warunków planowania oraz projektowania terenu, na  którym znajdują się obiekty wciągnięte na listę, i od podjęcia odpowiedniej decyzji nie minęło pół roku;
od dnia nabycia mienia do dnia, w którym zostało ono wciągnięte na listę mienia niezadbanego, nie minęło pół roku;

właściciel mienia podjął działania w celu uporządkowania mienia, zaś fakt ten został stwierdzony przez starostę gminy, w której się to mienie znajduje;
występują inne przesłanki natury obiektywnej.
Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przedłożyć w administracji gminy według miejsca lokalizacji mienia nieruchomego. Szczegółowych informacji można zasięgnąć u specjalisty Wydziału Budownictwa Wojciecha Aszkiełowicza, e-mail: voitech.askelovic@vrsa.lt, tel. (8 5) 279 6037, pokój nr 505.

Przypominamy, że wszelkie wnioski/podania, których adresatem jest Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, można składać za pośrednictwem systemu jednego okienka, tj. po przybyciu do siedziby Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno, nowy budynek, parter). Wzory wniosków (w jęz. litewskim) można znaleźć na stronie internetowej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt (w rubryce „Usługi”).

W tabelce poniżej zawarte są szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania konsultacji specjalistów Wydziału Budownictwa Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego: