Więcej

  Wsparcie uzyskali kolejni drobni i średni przedsiębiorcy rejonu wileńskiego

  Czytaj również...

  W lipcu br. odbyło się kolejne posiedzenie funduszu wsparcia drobnej oraz średniej przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego. Członkowie Funduszu pozytywnie zaopiniowali wszystkie złożone wnioski o rekompensatę wydatków.

  Drobni i średni przedsiębiorcy rejonu wileńskiego wnioskowali o rekompensatę wydatków z tytułu zakładania przedsiębiorstw (rejestracja itd.), budowania witryn internetowych, wydawania materiałów promocyjnych.
  Przypominamy, że drobni i średni przedsiębiorcy, tj. mikroprzedsiębiorstwa, małe oraz średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane i działające na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego, a także przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące komercyjną działalność gospodarczą, w tym działalność prowadzoną na podstawie zezwolenia (lit. verslo liudijimas) lub zaświadczenia o działalności indywidualnej (lit. nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažyma), rolnicy, organizacje pożytku publicznego oraz zrzeszone struktury gospodarcze, działające na terenie samorządu, mogą składać wnioski w celu uzyskania wsparcia w ramach Funduszu.

  Środki Funduszu są przydzielane na częściowe pokrycie odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek (do 10 000 Lt), rekompensatę wydatków na szkolenia (do 1 000 Lt), budowanie witryn internetowych (do 2 500 Lt), wydawanie materiałów promocyjnych (do 1 500 Lt), zakładanie przedsiębiorstw (do 600 Lt), można również uzyskać częściowy zwrot wydatków z tytułu udziału firm w międzynarodowych targach, wystawach itd. (do 3 000 Lt).
  Nową – uproszczoną – redakcję trybu działalności funduszu wsparcia drobnej oraz średniej przedsiębiorczości Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła dnia 27 kwietnia br.

  Szczegółowe informacje o wsparciu świadczonym przez Samorząd Rejonu Wileńskiego można znaleźć w trybie, o którym mowa powyżej. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z gł. specjalistką Wydziału Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Eliną Dowgierd, e-mail: elina.dovgerd@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 24 63, kom. +370 61623906.

  Szczegółowe informacje na temat wsparcia dla drobnych i średnich przedsiębiorców rejonu wileńskiego, opis oraz formularz podania są dostępne (w jęz. litewskim) pod adresem https://www.vrsa.lt/lit/Informacija-verslininkams/785.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...