Ochotnicza Straż Pożarna Rejonu Wileńskiego nabyła nowy wóz strażacki

Wóz strażacki Steyr 791-TLF 4000 stacjonuje obecnie w Awiżeniach    Fot. archiwum ASRW
Wóz strażacki Steyr 791-TLF 4000 stacjonuje obecnie w Awiżeniach Fot. archiwum ASRW

Ochotnicza Straż Pożarna Rejonu Wileńskiego nabyła w Austrii samochód pożarniczy Steyr 791-TLF 4000. Wóz strażacki, ze zbiornikiem wody o pojemności 4000 litrów, wyposażony jest w dwuszczeblową pompę przeciwpożarową Rosenbauer, potężne stacjonarne działko wodno-pianowe tego samego producenta oraz dwie 50-metrowe szpule szybkiego reagowania.
Samochód przybył do Awiżeń w rejonie wileńskim. Po dokonaniu przeglądu technicznego 6 sierpnia br. ochotnicy Awiżeńskiej Drużyny Strażackiej Służby Straży Pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego wypróbowali możliwości nowo nabytego wozu strażackiego.

Zapoznać się z działalnością ochotników do Awiżeń przybyli wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Czesław Olszewski oraz zastępca dyrektora administracji samorządu Rita Tamašunienė. W spotkaniu wzięli również udział naczelnik Wydziału Państwowego Dozoru Straży Pożarnej Zarządu Ratownictwa Przeciwpożarowego Powiatu Wileńskiego, kierownik Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego Artūras Vaišnoras oraz kierownik Służby Straży Pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Kęstutis Velikianecas. Przedstawiciele samorządu pozytywnie wypowiedzieli się o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego oraz obiecali, według możliwości, działalność tą wspierać.

Wicemer Czesław Olszewski pozytywnie ocenił pracę Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego
Wicemer Czesław Olszewski pozytywnie ocenił pracę Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego

Zastępca mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Czesław Olszewski pozytywnie ocenił pracę Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego oraz w imieniu mer rejonu wileńskiego Marii Rekść wręczył kierownikowi stowarzyszenia Artūrasowi Vaišnorasowi list gratulacyjny za wieloletnią, serdeczną oraz efektywną działalność na rzecz mieszkańców rejonu wileńskiego.
Ochotnicza Straż Pożarna Rejonu Wileńskiego posiada już 7 samochodów pożarniczych, beczkowóz, minibus oraz samochód osobowy.

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego (www.vilniususd.lt) aktywnie współpracuje w zakresie zapoznawania mieszkańców kraju z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przyczynami powstawania pożarów, sposobami ich unikania, stowarzyszenie informuje społeczeństwo o prowadzonych operacjach ratunkowych oraz przeciwpożarowych, o aktach prawnych reglamentujących system bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Kierownik Służby Straży Pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Kęstutis Velikianecas demonstruje walory nowego sprzętu gaśniczego
Kierownik Służby Straży Pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego Kęstutis Velikianecas demonstruje walory nowego sprzętu gaśniczego

Ochotnicza Straż Pożarna, w razie potrzeby, bierze udział w gaszeniu pożarów, prowadzi operacje ratunkowe w przypadku katastrof, wypadków samochodowych, klęsk żywiołowych. Stowarzyszenie udziela również porad w sprawie nowych materiałów oraz środków wykorzystywanych w gaszeniu pożarów oraz w kwestiach bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Osoby zainteresowane możliwością wstąpienia do Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego powinni złożyć wniosek na imię kierownika stowarzyszenia. We wniosku mają być wskazane dane osobowe wnioskodawcy (nazwa osoby prawnej, kod, adres siedziby; imię i nazwisko osoby fizycznej, PESEL (kod osobisty), miejsce zamieszkania) oraz jego relacje ze stowarzyszeniem.