Wileńska Terytorialna Kasa Chorych obsługuje mieszkańców również w soboty

Od dn. 21 lipca br. Wileńska Terytorialna Kasa Chorych obsługuje mieszkańców również w soboty (ul. Ž. Liauksmino 6, Wilno).
Wydział Obsługi Mieszkańców w soboty jest czynny w godz. 9-13.

Wileńska Terytorialna Kasy Chorych dąży do tego, by petenci byli obsługiwani szybko, jakościowo oraz w dogodnym dla nich czasie, dlatego został wydłużony czas pracy Wydziału Obsługi Mieszkańców – od poniedziałku do czwartku interesanci przyjmowani są od godz. 7.30 do godz. 18, w piątki – od godz. 7.30 do godz. 16.45.
W Wydziale Obsługi Mieszkańców wydawane są zaświadczenia w sprawie kuracji rehabilitacyjnej, poświadczany jest fakt ubezpieczenia osoby w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, przyjmowane są wnioski oraz wydawana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego osobom udającym się do krajów Unii Europejskiej, udzielane są informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, o świadczonych usługach opieki medycznej oraz ich dostępności, protezowaniu zębów i in.
Nie ulega wątpliwości, że również w soboty placówkę odwiedzi sporo osób.