Więcej

  Wileńska Terytorialna Kasa Chorych obsługuje mieszkańców również w soboty

  Czytaj również...

  Od dn. 21 lipca br. Wileńska Terytorialna Kasa Chorych obsługuje mieszkańców również w soboty (ul. Ž. Liauksmino 6, Wilno).
  Wydział Obsługi Mieszkańców w soboty jest czynny w godz. 9-13.

  Wileńska Terytorialna Kasy Chorych dąży do tego, by petenci byli obsługiwani szybko, jakościowo oraz w dogodnym dla nich czasie, dlatego został wydłużony czas pracy Wydziału Obsługi Mieszkańców – od poniedziałku do czwartku interesanci przyjmowani są od godz. 7.30 do godz. 18, w piątki – od godz. 7.30 do godz. 16.45.
  W Wydziale Obsługi Mieszkańców wydawane są zaświadczenia w sprawie kuracji rehabilitacyjnej, poświadczany jest fakt ubezpieczenia osoby w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, przyjmowane są wnioski oraz wydawana jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego osobom udającym się do krajów Unii Europejskiej, udzielane są informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, o świadczonych usługach opieki medycznej oraz ich dostępności, protezowaniu zębów i in.
  Nie ulega wątpliwości, że również w soboty placówkę odwiedzi sporo osób.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...