Wiec zwiastujący wolność

Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow  Fot. archiwum
Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow Fot. archiwum

Na początku było ich 3 tysiące. Dwa lata później już 2 miliony — dziś obchodzimy 25. rocznicę pierwszego wiecu wolnościowego oraz 23. rocznicę Szlaku Bałtyckiego.

Dzień 23 sierpnia kilkakrotnie zapisał się na trwałe w historii Litwy. Pierwszy zapis był przez lata nieznany, jednak od początku bardzo tragiczny. Właśnie 23 września 1939 roku dwaj oprawcy ówczesnej Europy zawarli pakt zwany Ribbentrop-Mołotow. Hitler i Stalin dogadali się o podziale kontynentu na dwie strefy wpływów, wobec czego niepodległe wówczas Łotwa i Estonia miały trafić w sowiecką niewolę, zaś Litwa przypadałby nazistowskim Niemcom.

Tymczasem ówczesna Polska miała przestać istnieć podzielona między sowiecką Rosją i III Rzeszą. Już 1 września 1939 roku podział ten zapoczątkowała inwazja wojsk hitlerowskich na Polskę, a 17 września dzielnie walczącym Polakom został wbity nóż w plecy przez wojska sowieckie, które zaatakowały kraj od wschodu. Polska jednak tylko zniknęła z map okupantów, jednak pozostawała działać w podziemiu i na emigracji. Z kolei 28 września Niemcy i Rosja podpisały załącznik do paktu z 23 sierpnia, na mocy którego Litwa przechodziła w strefę wpływów sowietów, co Stalin ostatecznie mógł zrealizować po zakończeniu II wojny światowej i zwycięstwie nad niedawnym swoim sprzymierzeńcem — Hitlerem. Od tamtego czasu pakt Ribbentrop-Mołotow, a zwłaszcza jego tajne protokoły stanowiące o podziale Europy były tematem tabu w obozie „bratnich republik radzieckich”, w którym zostały uwięzione Litwa, Łotwa i Estonia.

Sowieckie represje i lata niewoli nie zatarły jednak pamięci o tragicznych wydarzeniach końca 1939 roku, toteż 50 lat później w Wilnie zorganizowano pierwszy wiec wolnościowy, w którym udział wzięło około 3 tys. osób. Zebrani przypomnieli społeczeństwu i władzom sowieckim o pakcie między Hitlerem i Stalinem oraz jego tragicznych skutkach dla krajów bałtyckich. Skandowali wtedy: „Wolności, wolności!”, ale niewielu z nich przypuszczało, że już za kilka lat ich pierwszy zryw wolnościowy doprowadzi do upadku Związku Sowieckiego i uwolni „bratnie narody” z sowieckiej niewoli. Po dwóch latach od wiecu pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Wilnie już około 2 mln osób trzymając się za ręce utworzyło żywy łańcuch ciągnący się z Wilna, przez Rygę do Tallinna. Był to kolejny 23 sierpnia i kolejna rocznica zmowy Hitlera i Stalina.

Pierwszy niepodległościowy wiec sprzed 25 lat zostanie dziś przypomniany w Sejmie podczas konferencji „Mówienie prawdy niszcząc imperium zła”. W konferencji tej wezmą udział uczestnicy i organizatorzy pierwszego wiecu niepodległościowego. Wieczorem zaś w kościele św. Michała zostanie odprawiona uroczysta msza, a po modlitwie jej uczestnicy przejdą w pochodzie pod pomnik Adama Mickiewicza, przypominając tym samym wydarzenia sprzed 25 lat, które stały się pierwszą jaskółką wieszczącą wolność dla Litwy i całej Europy Wschodniej.