Więcej

  W rejonie wileńskim rodzi się więcej dzieci

  Czytaj również...

  Pracownicyi Urzędu Stanu Cywilnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Fot. archiwum ASRW
  Pracownicyi Urzędu Stanu Cywilnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Fot. archiwum ASRW

  Wywiad z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Panią Edwardą Czasienie.

   

  Dane statystyczne jednoznacznie wskazują na proces depopulacji na Litwie, szczególnie odczuwalny jest on samorządach rejonowych. Jak na tle Litwy pod tym względem wygląda rejon wileński?

  Edwarda Cz.: W roku bieżącym, w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, w rejonie podstołecznym urodziło się więcej dzieci. W chwili obecnej w naszym USC zarejestrowano 577 aktów urodzeń, w tym 31 dziecko przyszło na świat poza granicami kraju. Liczba dziewczynek i chłopczyków jest niemal równa: odpowiednio 287 i 290. W tym samym okresie 2011 roku zarejestrowaliśmy 516 aktów urodzeń.

  Koniec lata. Pora ślubów. Coraz bardziej popularny staje się zwyczaj organizowania ceremonii zaślubin nie w urzędzie stanu cywilnego, tylko w innych miejscach reprezentacyjnych. Jakie miejsca w rejonie wileńskim cieszą się największą popularnością wśród przyszłych nowożeńców?

  Edwarda Cz.: To prawda, zwyczaj wypowiadania sakramentalnego „tak” poza urzędem stanu cywilnego cieszy się coraz większą popularnością. To zjawisko uważam za dodatnie, bowiem nowożeńcy mogą dokonać wyboru według własnego uznania. W roku ubiegłym w miejscach reprezentacyjnych rejonu wileńskiego zawartych zostało 9 związków małżeńskich, w tym roku liczba ta wzrosła do 12, z tym że rok przecież jeszcze nie zmierza ku końcowi. Miejscem najbardziej popularnym wśród nowożeńców w rejonie wileńskim jest Park Europy, jednakże malowniczych miejsc w rejonie jest mnóstwo: są to zarówno zagrody, jak i wille oraz dworki na terenie gmin Suderwa, Dukszty, Zujuny, Mejszagoła, Mickuny i innych. Zaślubiny poza USC powinny jednak spełniać pewne wymagania. Wybrane przez przyszłych nowożeńców miejsce zaślubin nie może stanowić zagrożenia dla życia lub zdrowia, ceremonia ta nie może też zakłócać porządku publicznego. Wymagane jest również uzyskanie zgody właściciela terenu, na którym planowana jest ceremonia, zgoda ta powinna być sporządzona na piśmie. Pragnę również zaznaczyć, że pracownicy USC Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego ślubu mogą udzielać jedynie na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Korzystając z okazji zaznaczę też, że z dniem 1 czerwca br. weszły pewne zmiany w zakresie ewidencjonowania w urzędach stanu cywilnego kościelnych związków małżeńskich. Wcześniej obowiązywał tryb, zgodnie z którym sami nowożeńcy udawali się do USC w celu zarejestrowania faktu ślubu kościelnego. Było to uzależnione od ich woli. Czasami nowożeńcy z tej czy innej przyczyny nie byli zainteresowani rejestracją związku w urzędzie stanu cywilnego. Od kilku miesięcy, od 1 czerwca br., obowiązuje nowy tryb, zgodnie z którym pełnomocnik wspólnoty religijnej (najczęściej proboszcz parafii) lub inna osoba upoważniona w ciągu 10 dni powinna powiadomić właściwy USC o fakcie zawarcia związku małżeńskiego. Metrykę ślubu nowożeńcy odbierają w urzędzie stanu cywilnego według miejsca lokalizacji kościoła, w którym się pobrali.

  Jakie imiona dzieci ostatnio są najbardziej popularne w rejonie wileńskim?

  Edwarda Cz.: Wzorem roku ubiegłego najbardziej popularne pozostają takie żeńskie imiona jak Gabriela, Emilia, Adriana, Ewelina, Milana, męskie zaś – Gabriel, Dominik, Adrian, Daniel, Dawid. Zdarzają się również imiona rzadkie, dla przykładu Szymon, Aaron, Karim, Asya, Bogumiła, Melisa, Fabian. Te ostatnio zostały nadane jednokrotnie. W ciągu ostatnich trzech lat odnotowujemy spadek zainteresowania takimi imionami jak Karina, Justyna, Diana, Artur, Maria, Łukasz, Karol, Anna.

   

  WAŻNA INFORMACJA
  Informujemy, że specjaliści Urzędu Stanu Cywilnego Administracji Samorządu  Rejonu Wileńskiego obsługują mieszkańców we wtorki, środy oraz czwartki w godz. 8.00 – 12 i 12.45 – 17.00 oraz w piątki w godz. 8.00 – 12 i 12.45 – 15.45.

  W sprawie przyjęcia przez specjalistów USC osoby zainteresowane mogą się uprzednio zarejestrować pod nr tel. (8 5) 2 75 8939, e-mailem liucija.zacharko@vrsa.lt.

  Urzędem Stanu Cywilnego Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego od lat kieruje Pani Edwarda Czasienie (edvarda.casiene@vrsa.lt, tel. (8 5) 275 0502).

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...