Karanie w sprawie antypolskich komentarzy nabiera tempa!

Sąd uznał, że celem autora komentarza było publiczna obraza Polaków Fot. Marian Paluszkiewicz
Sąd uznał, że celem autora komentarza było publiczna obraza Polaków Fot. Marian Paluszkiewicz

Europejska Fundacja Praw Człowieka pragnie powiadomić, że został wydany kolejny nakaz karny dla autora obraźliwego komentarza na podstawie wniosków Fundacji skierowanych do Prokuratury Generalnej.

31 lipca 2012 r. Sąd Dzielnicowy rejonu kiejdańskiego (Kėdainių rajono apylinkės teismas) wydał nakaz karny dla mieszkańca tegoż rejonu A. Š. za publiczne podżeganie nienawiści nawołującym do dyskryminacji na tle narodowościowym i poniżającym komentarzem.
Komentarz, napisany 18 maja 2011 r. na portalu www.delfi.lt, brzmiał następująco: „pasiuskite tuos lenkus na…” (wyraz niecenzuralny)(tłum.: „poślijcie tych Polaków na…” wyraz niecenzuralny). Za swój komentarz do artykułu „Lenkijos parlamentarai nori Lietuvos ambasadorės paaiškinimų” (tłum.: „Polscy parlamentarzyści chcą wyjaśnień od ambasador Litwy”) autor został ukarany karą pieniężną wysokości 390 Lt.

Autor komentarza przyznał się do winy. Artykuł, pod którym zamieścił komentarz, wywołał u sprawcy wielkie oburzenie, gdyż jego zdaniem i tak za dużo się mówi o Polakach. Zrozumiał, że swoim komentarzem poniżał Polaków, wiedział, że takie zachowanie jest bezprawne. Szczerze żałuje za to. Winę V. Š. ustalono dzięki adresowi IP oraz ekspertyzie Inspektor Etyki Dziennikarskiej.
Sąd uznał, że celem autora komentarza było publiczna obraza Polaków, propagowanie nienawiści i dyskryminacji ze względu na narodowość.

Wysokość kar pieniężnych jest dość symboliczna ze względu na okoliczność łagodzącą, jaką w litewskim prawie karnym jest szczery żal za wykonane przestępstwo oraz przyznanie się do winy.
Ogółem jest już 7 kar za komentarze na podstawie jednych z kilkudziesięciu wniosków Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (w roku 2011 Fundacja skierowała 25 wniosków do Prokuratury Generalnej dotyczących komentarzy, a w roku 2012 — już prawie 78 wniosków) złożonych do prokuratury w ramach prowadzonej od miesięcy kampanii zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, włącznie z nawoływaniem do pozbawienia ich życia (http://www.efhr.eu/2011/08/18/europejska-fundacja-praw-człowieka-przeciwko-narastającej-fali-nienawiści-w-internecie-na-litwie/).

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania na niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, ażeby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z tym związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się narastającej fali nienawiści na niespotykaną dotąd skalę. Efekty takiego podejścia są widoczne między innymi w sondażach, z których jednoznacznie wynika, że prowadzona przez media i polityków negatywna kampania wobec mniejszości narodowych przeniosła się na społeczeństwo litewskie (http://www.efhr.eu/2012/01/06/europejska-fundacja-praw-człowieka-zaniepokojona-wynikami-sondażu/).
Europejska Fundacja Praw Człowieka chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów niezgodnych z prawem. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby możliwy. Zachęcamy do współpracy.

Europejska Fundacja Praw Człowieka