Warsztaty dla rodziców i wychowawców

Bycie rodzicami jest dzisiaj nie lada wyzwaniem, dlatego obowiązkiem specjalistów jest wspomaganie rodziców w zakresie kompetentnego wychowywania swych pociech.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rejonu Wileńskiego dla mieszkańców rejonu wileńskiego oferuje warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców“.
Celem warsztatów jest edukowanie rodziców w zakresie konstruktywnego obcowania z dziećmi, budowania wzajemnych relacji opartych na szacunku, wzmocnienia więzi pomiędzy rodzicami i dziećmi. Rodzice zostaną zapoznani z koncepcją stosunków międzyludzkich T. Gordona bez zwycięzców i bez pokonanych, koncepcją A. Faber oraz E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły“, poznają praktyczne aspekty nawiązania z dziećmi bardziej trwałych i ciepłych stosunków.

Poradnia zaplanowała 10 spotkań, które będą się odbywały we środy o godz. 18.00 (czas trwania spotkania – ok. 3 h). Warsztaty będą prowadzone w języku polskim. Liczba miejsc – ograniczona. Szkolenia są nieodpłatne. Rejestracja jest prowadzona pod nr telefonu (8 5) 2439429.
Pierwsze spotkanie miało miejsce dn. 19 września w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rejonu Wileńskiego, ul. A. Mickiewicza 16, Niemenczyn.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.
Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: wychowywać, to kochać i wymagać.
Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”.

Tematyka zajęć: Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
• wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
• aktywne, wspierające słuchanie,
• motywowanie dziecka do współdziałania,
• modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
• uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
• wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
• budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a przede wszystkim z adekwatnych ćwiczeń, dramy, debaty. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób). Adresatami programu są rodzice, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni.