Więcej

  W Kowalczukach zakończono projekt odnowienia systemu wodociagowo-kanalizacyjnego

  Czytaj również...

   Od lewej: Wiktor Tankielun, mer Maria Rekść. Fot. Archiwum ASRW
  Od lewej: Wiktor Tankielun, mer Maria Rekść. Fot. Archiwum ASRW

  27 września br. w Kowalczukach miała miejsce ceremonia zakończenia projektu odnowienia systemu wodociagowo-kanalizacyjnego. Projekt o wartości 4,1 mln litów został zainicjowany przez Samorząd Rejonu Wileńskiego i spółkę „Nemėžio komunalininkas”.

   Projekt miał na celu stworzenie możliwości mieszkańcom podłączenia się do scentralizowanego systemu wodociagowo-kanalizacyjnego. W ramach projektu wybudowano prawie 4 km nowych sieci wodociągowych oraz prawie 5 km nowych sieci odprowadzania ścieków. Szacuje się, że do nowego systemu wodociągowego podłączą się 263 osoby, do kanalizacyjnego zaś – 299 mieszkańców.90% wartości projektu uzyskano z funduszy unijnych, 10% zaś przeznaczył Samorząd Rejonu Wileńskiego i spółka „Nemėžio komunalininkas”. Mieszkańcy już opracowują projekty techniczne i stoponiowo podłączają się do nowego systemu wodociagowo-kanalizacyjnego.

  Udział w ceremonii wzięła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, wicedyrektor administracji Władysław Kondratowicz, kierownik Wydziału Gospodarki Terenowej Antoni Żuk, starosta Kowalczuk Krystyna Gierasimowicz, dyrektor spółki „Nemėžio komunalininkas” Wiktor Tankielun, mieszkańcy.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...