W podwileńskich Mickunach podwoje otworzył ośrodek wspólnotowy

Otwarcia ośrodka dokonała mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. Fot. Archiwum ASRW
Otwarcia ośrodka dokonała mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. Fot. Archiwum ASRW

W drugim dniu października w Mickunach (rej. wileński) miała miejsce ceremonia otwarcia odnowionego ośrodka wspólnotowego. Projekt, w ramach którego powstało centrum wspólnotowe, opiewa na ponad 670 000 litów, ma on na celu budowanie w Mickunach atrakcyjnego środowiska mieszkalnego, stworzenie mieszkańcom możliwości do prowadzenia różnego rodzaju działalności wspólnotowej.

 Mickuny i okolice zamieszkuje aktywna wspólnota, działają tu dwa zespoły folklorystyczne: „Truskaweczka” i „Skajsterowianka”. „Truskaweczka” działa już 20 lat, zespół zrzesza 80 członków w wieku 2-22 lat. Zespół stale koncertuje na Litwie, w Polsce, Niemczech, Austrii. Podobnie aktywnie działa również zespół „Skajsterowianka” oraz wspólnota mickuńska, która co roku organizuje tradycyjne święta i uroczystości.

 Do tej pory jednak zarówno zespoły, jak również wspólnota nie miały miejsca, w którym by się mogły gromadzić na próby czy zebrania. Członkowie wspólnoty, którzy uzyskali poparcie kierownictwa gminy Mickuny, z propozycją odnowienia starego gmachu szkolnego i przekształcenia go wośrodek wspólnotowy zwrócili się do Samorządu Rejonu Wileńskiego. Samorząd niewątpliwie poparł inicjatywę mieszkańców i rozpoczął jej realizację.

 W odnowionym centrum zainstalowano pokój działalności artystycznej, klasę komputerową, 50-osobową aulę, szatnię. Budynek i wejście są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Projekt jest realizowany w ramach Strategii Rozwoju Rejonu Wileńskiego. Kwota uzyskanego wsparcia opiewa na 500 000 litów, dodatkowo 100 000 litów na projekt przeznaczyło Ministerstwo Rolnictwa RL. Wkład Samorządu Rejonu Wileńskiego wyniósł 67 000 litów.

 Wyświęcenia nowego ośrodka dokonał proboszcz mickuński Raimundas Macidulskas. Udział w ceremonii wzięła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, zastępca mera Czeslaw Olszewski, wicedyrektor administracji Władysław Kondratowicz, radny Wiktor Kirkiewicz, doradca mera Elżbieta Jabłońska, starosta Mickun Renata Mickiewicz, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Edmund Szot, przewodnicząca Lokalnej Grupy Działania rejonu wileńskiego Violeta Jankauskienė, przewodniczący wspólnoty w Mickunach Edward Tomaszewicz, kierownicy mickuńskich placówek oświatowych.

 Planuje się, że nowy ośrodek w Mickunach dodatnio wpłynie na jakość kształcenia oraz proces depopulacji.