Więcej

  W podwileńskich Mickunach podwoje otworzył ośrodek wspólnotowy

  Czytaj również...

  Otwarcia ośrodka dokonała mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. Fot. Archiwum ASRW
  Otwarcia ośrodka dokonała mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść. Fot. Archiwum ASRW

  W drugim dniu października w Mickunach (rej. wileński) miała miejsce ceremonia otwarcia odnowionego ośrodka wspólnotowego. Projekt, w ramach którego powstało centrum wspólnotowe, opiewa na ponad 670 000 litów, ma on na celu budowanie w Mickunach atrakcyjnego środowiska mieszkalnego, stworzenie mieszkańcom możliwości do prowadzenia różnego rodzaju działalności wspólnotowej.

   Mickuny i okolice zamieszkuje aktywna wspólnota, działają tu dwa zespoły folklorystyczne: „Truskaweczka” i „Skajsterowianka”. „Truskaweczka” działa już 20 lat, zespół zrzesza 80 członków w wieku 2-22 lat. Zespół stale koncertuje na Litwie, w Polsce, Niemczech, Austrii. Podobnie aktywnie działa również zespół „Skajsterowianka” oraz wspólnota mickuńska, która co roku organizuje tradycyjne święta i uroczystości.

   Do tej pory jednak zarówno zespoły, jak również wspólnota nie miały miejsca, w którym by się mogły gromadzić na próby czy zebrania. Członkowie wspólnoty, którzy uzyskali poparcie kierownictwa gminy Mickuny, z propozycją odnowienia starego gmachu szkolnego i przekształcenia go wośrodek wspólnotowy zwrócili się do Samorządu Rejonu Wileńskiego. Samorząd niewątpliwie poparł inicjatywę mieszkańców i rozpoczął jej realizację.

   W odnowionym centrum zainstalowano pokój działalności artystycznej, klasę komputerową, 50-osobową aulę, szatnię. Budynek i wejście są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Projekt jest realizowany w ramach Strategii Rozwoju Rejonu Wileńskiego. Kwota uzyskanego wsparcia opiewa na 500 000 litów, dodatkowo 100 000 litów na projekt przeznaczyło Ministerstwo Rolnictwa RL. Wkład Samorządu Rejonu Wileńskiego wyniósł 67 000 litów.

   Wyświęcenia nowego ośrodka dokonał proboszcz mickuński Raimundas Macidulskas. Udział w ceremonii wzięła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść, zastępca mera Czeslaw Olszewski, wicedyrektor administracji Władysław Kondratowicz, radny Wiktor Kirkiewicz, doradca mera Elżbieta Jabłońska, starosta Mickun Renata Mickiewicz, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Edmund Szot, przewodnicząca Lokalnej Grupy Działania rejonu wileńskiego Violeta Jankauskienė, przewodniczący wspólnoty w Mickunach Edward Tomaszewicz, kierownicy mickuńskich placówek oświatowych.

   Planuje się, że nowy ośrodek w Mickunach dodatnio wpłynie na jakość kształcenia oraz proces depopulacji.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...