Oświadczenie ks. dziekana parafii NMP w Mejszagole

Ostatnio w rejonach szyrwinckim i wileńskim jest rozpowszechniana gazeta sztabu wyborczego Partii Pracy „Mes žinome kaip” („Wiemy, jak to zrobić”). Na pierwszej stronie tej gazety jest umieszczone moje zdjęcie z podpisem, który cytuję: „Dziekanowi dziekanatu mejszagolskiego, księdzu J. Aszkiełowiczowi, obsługującemu parafię Alońską, J. Pinskus podarował książkę »Góra Krzyży« i usłyszał poparcie ze strony ludzi i księdza”.
Oświadczam, że nie wyraziłem swego poparcia żadnemu politykowi lub kandydatowi Partii Pracy. Staram się być apolityczny, aczkolwiek jak i każdy obywatel mam obowiązek i prawo udziału w wyborach, z którego skorzystam. Swym głosem udzielę poparcia tym, których dobrze znam i każdej niedzieli widzę w kościele, będę głosował na ludzi głębokiej wiary, aktywnych członków kościelnej wspólnoty, dla których wartości chrześcijańskie są podstawą życia i działalności.

Ks. Józef Aszkiełowicz