Radni podjęli decyzję o subsydiowaniu cen na ogrzewanie

Radni podjęli decyzję o subsydiowaniu mieszkańcom ceny na ogrzewanie dostarczane w sposób scentralizowany
Radni podjęli decyzję o subsydiowaniu mieszkańcom ceny na ogrzewanie dostarczane w sposób scentralizowany

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które miało miejsce w dn. 26 września br., radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu urzędu za I półrocze bieżącego roku. Plan wpływów wykonano w 95%: samorząd orzymał 100611,8 tys. litów dochodów, w tym 34312,1 tys. litów z podatków, 59733,6 tys. litów z dotacji itd. Na początku roku saldo wynosiło 4747,1 tys. litów.

Plan wydatków zrealizowano w 79,7% (89324,0 tys. litów). Najwięcej środków pochłonęła oświata – 55,2% oraz program zmniejszenia wykluczenia społecznego – 21,7%.

Radni wyrazili zgodę na opracowanie przez Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego projektu „Odnowienie dachu byłego dworku w Mejszagole” i złożenie wniosku na otrzymanie wsparcia w ramach strategii rozwoju rejonu wileńskiego. Wstępna wartość projektu opiewa na 670 tys. litów. W ramach tejże strategii administracja samorządu będzie składała wnioski na uzyskanie wsparcia na przebudowę gmachu biblioteki w Grygajciach w celach przystowania go do potrzeb wspólnoty lokalnej oraz na budowę ośrodka wspólnotowego w Rukojniach.

Radni podjęli również decyzję o subsydiowaniu mieszkańcom ceny na ogrzewanie dostarczane w sposób scentralizowany. Samorząd będzie wypłacał subsydia w wysokości do 8 ct za kWh (z VAT) od ceny ustalonej dla dostawcy ciepła. Subsydia będą wypłacane, jeśli cena ustalona dla dostawcy ciepła przekroczy 90% średniej krajowej ceny na ogrzewanie, którą co miesiąc ogłasza Państwowa Komisja Kontroli Cen i Energetyki. Subsydia będą wypłacane z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.