Więcej

  Radni podjęli decyzję o subsydiowaniu cen na ogrzewanie

  Czytaj również...

  Radni podjęli decyzję o subsydiowaniu mieszkańcom ceny na ogrzewanie dostarczane w sposób scentralizowany
  Radni podjęli decyzję o subsydiowaniu mieszkańcom ceny na ogrzewanie dostarczane w sposób scentralizowany

  Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które miało miejsce w dn. 26 września br., radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu urzędu za I półrocze bieżącego roku. Plan wpływów wykonano w 95%: samorząd orzymał 100611,8 tys. litów dochodów, w tym 34312,1 tys. litów z podatków, 59733,6 tys. litów z dotacji itd. Na początku roku saldo wynosiło 4747,1 tys. litów.

  Plan wydatków zrealizowano w 79,7% (89324,0 tys. litów). Najwięcej środków pochłonęła oświata – 55,2% oraz program zmniejszenia wykluczenia społecznego – 21,7%.

  Radni wyrazili zgodę na opracowanie przez Administrację Samorządu Rejonu Wileńskiego projektu „Odnowienie dachu byłego dworku w Mejszagole” i złożenie wniosku na otrzymanie wsparcia w ramach strategii rozwoju rejonu wileńskiego. Wstępna wartość projektu opiewa na 670 tys. litów. W ramach tejże strategii administracja samorządu będzie składała wnioski na uzyskanie wsparcia na przebudowę gmachu biblioteki w Grygajciach w celach przystowania go do potrzeb wspólnoty lokalnej oraz na budowę ośrodka wspólnotowego w Rukojniach.

  Radni podjęli również decyzję o subsydiowaniu mieszkańcom ceny na ogrzewanie dostarczane w sposób scentralizowany. Samorząd będzie wypłacał subsydia w wysokości do 8 ct za kWh (z VAT) od ceny ustalonej dla dostawcy ciepła. Subsydia będą wypłacane, jeśli cena ustalona dla dostawcy ciepła przekroczy 90% średniej krajowej ceny na ogrzewanie, którą co miesiąc ogłasza Państwowa Komisja Kontroli Cen i Energetyki. Subsydia będą wypłacane z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...