Więcej

  Funkcjonariusze policji prowadzą wzmocnioną kontrolę na drogach

  Czytaj również...

  Jesień przypomina uczestnikom ruchu, że warunki jazdy stają się bardziej skomplikowane: zła widoczność, nieoświetlone odcinki dróg i in.

  W zmienionych warunkach jazdy nie każdy kierowca potrafi odpowiednio ocenić posiadane nawyki jazdy, na drodze trudno jest zauważyć pieszych (rowerzystów, woźniców).

  Dlatego należy zrobić wszystko, by z nastaniem zmroku ludzie byli widoczni. Okres zimowy szczególnie obfituje w wypadki. Dlatego też, wraz z wydłużaniem się ciemnej pory doby, organizowane są różnego rodzaju akcje mające na celu zwrócenie uwagi uczestników ruchu na skomplikowane warunki pogodowe.

  Od 15 października do 4 listopada br. funkcjonariusze policji prowadzą wzmocnioną kontrolę pieszych, rowerzystów, woźniców. Raz jeszcze chcą zwrócić uwagę tych grup uczestników ruchu na ich bezpieczeństwo na drodze, na znaczenie używania elementów odblaskowych o ciemnej porze doby. Po raz kolejny przypominamy, że funkcjonariusze policji nie będą się godzili i nie godzą z rażącymi naruszeniami Przepisów Ruchu Drogowego jakich się dopuszczają uczestnicy ruchu, tj. za nieodpowiednie zachowanie się na drodze stosowane są nie tylko środki prewencyjne, ale też nacisku administracyjnego. Funkcjonariusze nie tolerowali i nie będą tolerowali oczywistych naruszeń Przepisów Ruchu Drogowego, z powodu których najczęściej dochodzi do nieszczęść: nieużywanie odblasków, innych elementów odblaskowych o ciemnej porze doby czy przy złej widoczności, ruch poboczem (poboczem jezdni) zgodnie z kierunkiem ruchu środków transportu, przejście przez jezdnię w zakazanych miejscach, nietrzeźwi kierowcy, środki transportu niespełniające wymogów technicznych i in. Wszyscy uczestnicy ruchu powinni zrozumieć, że najważniejsza rzecz na drodze – odpowiedzialność każdego za bezpieczeństwo swoje i innych.

   

  Komisariat Policji Rejonu Wileńskiego

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...