Funkcjonariusze policji prowadzą wzmocnioną kontrolę na drogach

Jesień przypomina uczestnikom ruchu, że warunki jazdy stają się bardziej skomplikowane: zła widoczność, nieoświetlone odcinki dróg i in.

W zmienionych warunkach jazdy nie każdy kierowca potrafi odpowiednio ocenić posiadane nawyki jazdy, na drodze trudno jest zauważyć pieszych (rowerzystów, woźniców).

Dlatego należy zrobić wszystko, by z nastaniem zmroku ludzie byli widoczni. Okres zimowy szczególnie obfituje w wypadki. Dlatego też, wraz z wydłużaniem się ciemnej pory doby, organizowane są różnego rodzaju akcje mające na celu zwrócenie uwagi uczestników ruchu na skomplikowane warunki pogodowe.

Od 15 października do 4 listopada br. funkcjonariusze policji prowadzą wzmocnioną kontrolę pieszych, rowerzystów, woźniców. Raz jeszcze chcą zwrócić uwagę tych grup uczestników ruchu na ich bezpieczeństwo na drodze, na znaczenie używania elementów odblaskowych o ciemnej porze doby. Po raz kolejny przypominamy, że funkcjonariusze policji nie będą się godzili i nie godzą z rażącymi naruszeniami Przepisów Ruchu Drogowego jakich się dopuszczają uczestnicy ruchu, tj. za nieodpowiednie zachowanie się na drodze stosowane są nie tylko środki prewencyjne, ale też nacisku administracyjnego. Funkcjonariusze nie tolerowali i nie będą tolerowali oczywistych naruszeń Przepisów Ruchu Drogowego, z powodu których najczęściej dochodzi do nieszczęść: nieużywanie odblasków, innych elementów odblaskowych o ciemnej porze doby czy przy złej widoczności, ruch poboczem (poboczem jezdni) zgodnie z kierunkiem ruchu środków transportu, przejście przez jezdnię w zakazanych miejscach, nietrzeźwi kierowcy, środki transportu niespełniające wymogów technicznych i in. Wszyscy uczestnicy ruchu powinni zrozumieć, że najważniejsza rzecz na drodze – odpowiedzialność każdego za bezpieczeństwo swoje i innych.

 

Komisariat Policji Rejonu Wileńskiego