Więcej

  Zapraszamy do udziału w sondażu w sprawie usług elektronicznych z zakresu udostępniania danych geograficznych w przestrzeni elektronicznej

  Czytaj również...

  Zapraszamy do udziału w sondażu w sprawie usług elektronicznych z zakresu udostępniania danych geograficznych w przestrzeni elektronicznej.

  Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego w ramach projektu „Opracowanie planu rozwoju strategicznego Samorządu Rejonu Wileńskiego na l. 2016-2023” przygotowuje studium możliwości perspektyw i korzyści systemu informacyjnego o rejonie wileńskim dla użytkowników.

  Celem studium możliwości jest sporządzenie listy określonych usług i informacji elektronicznych, z której korzystać by mogli mieszkańcy, specjaliści, przedsiębiorstwa.
  Obecnie przeprowadzany jest sondaż, którego celem jest wyjaśnienie zapotrzebowania mieszkańców rejonu wileńskiego, osób go odwiedzających oraz specjalistów na usługi elektroniczne z zakresu udostępnienia danych geograficznych w przestrzeni elektronicznej.
  Sondaż jest anonimowy. Udział w nim można wziąć pod linkiem: http://apklausa.lt/f/vilniaus-rajono-savivaldybes-administracijos-apklausa-7y12m8c/answers/new.fullpage.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...