Gmina zujuńska zmienia swe oblicze

W Zujunach wybudowano placyk zabaw dla dzieci
W Zujunach wybudowano placyk zabaw dla dzieci

Ostatnio starostwo zujuńskie wraz z radą wspólnoty lokalnej w Zujunach zrealizowały kilka projektów. Na ich realizację wykorzystano środki przeznaczone dla rad wspólnot lokalnych oraz przy dofinansowaniu starostwa zujuńskiego.

Na cmentarzu w Szyłanach wykopano studnię
Na cmentarzu w Szyłanach wykopano studnię

Na terytorium Szkoły Średniej w Zujunach wybudowano placyk zabaw dla dzieci. Do tej pory na terenie szkolnym brakowało infrastruktury rozrywkowej dla dzieci. Wybudowany placyk zabaw dla dzieci cieszy obecnie dzieciaków w różnym wieku, a także ich rodziców.

W Gudelach i Rozskazach ustawiono 4 tablice ogłoszeń
W Gudelach i Rozskazach ustawiono 4 tablice ogłoszeń

Dotychczas na wiejskim cmentarzu w Szyłanach brakowało zbiornika wody do polewania kwiatów, postanowiono więc wykopać studnię. Nowa studnia jest przydatna nie tylko dla mieszkańcom Szyłan, lecz również dla krewnych osób pochowanych na tym cmentarzu, którzy mogą teraz polewać kwiaty, wymyć pomniki, umyć ręce. W przyszłości przy studni zaplanowano ustawienie ławek.

W Gudelach i Rozskazach ustawiono 4 tablice ogłoszeń. Możliwość uzyskania najnowszych informacji była aktualna przede wszystkim we wsi Gudele, która od gmachu administracyjnego starostwa w Zujunach oddalona jest aż o 6 km.

Wspomniane prace pochłonęły ponad 11 tys. Lt.