Więcej

  Gmina zujuńska zmienia swe oblicze

  Czytaj również...

  W Zujunach wybudowano placyk zabaw dla dzieci
  W Zujunach wybudowano placyk zabaw dla dzieci

  Ostatnio starostwo zujuńskie wraz z radą wspólnoty lokalnej w Zujunach zrealizowały kilka projektów. Na ich realizację wykorzystano środki przeznaczone dla rad wspólnot lokalnych oraz przy dofinansowaniu starostwa zujuńskiego.

  Na cmentarzu w Szyłanach wykopano studnię
  Na cmentarzu w Szyłanach wykopano studnię

  Na terytorium Szkoły Średniej w Zujunach wybudowano placyk zabaw dla dzieci. Do tej pory na terenie szkolnym brakowało infrastruktury rozrywkowej dla dzieci. Wybudowany placyk zabaw dla dzieci cieszy obecnie dzieciaków w różnym wieku, a także ich rodziców.

  W Gudelach i Rozskazach ustawiono 4 tablice ogłoszeń
  W Gudelach i Rozskazach ustawiono 4 tablice ogłoszeń

  Dotychczas na wiejskim cmentarzu w Szyłanach brakowało zbiornika wody do polewania kwiatów, postanowiono więc wykopać studnię. Nowa studnia jest przydatna nie tylko dla mieszkańcom Szyłan, lecz również dla krewnych osób pochowanych na tym cmentarzu, którzy mogą teraz polewać kwiaty, wymyć pomniki, umyć ręce. W przyszłości przy studni zaplanowano ustawienie ławek.

  W Gudelach i Rozskazach ustawiono 4 tablice ogłoszeń. Możliwość uzyskania najnowszych informacji była aktualna przede wszystkim we wsi Gudele, która od gmachu administracyjnego starostwa w Zujunach oddalona jest aż o 6 km.

  Wspomniane prace pochłonęły ponad 11 tys. Lt.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...