Więcej

  Ruszył projekt kulturalny realizowany wspólnie z rejonem oszmiańskim

  Czytaj również...

  Na początku listopada br. ruszył projekt „Dwa kraje – wspólna kultura i historia”. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie go realizowała wspólnie z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego (Białoruś).

  Projekt ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturalno-historycznego, popularyzację turystyki przygranicznej.

  W trakcie realizacji projektu partnerzy odnowią ekspozycje Muzeum w Borejkowszczyźnie (gmina rukojeńska) oraz Muzem w Oszmianie, uruchomią wirtualną transgraniczną trasę turystyczną „Historyczne szlaki na Wale Oszmiańskim”, zorganizują szereg imprez kulturalnych promujących region oraz festiwale „Widma holszańskiego zamku” i „Wiosna poezji”.

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś.

  Wartość projektu opiewa na 172 544 euro, w tym 10 000 euro wyasygnuje Samorząd Rejonu Wileńskiego.

  Umowę o współpracy z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał przed pięcioma laty: we wrześniu 2007 r.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...