Ruszył projekt kulturalny realizowany wspólnie z rejonem oszmiańskim

Na początku listopada br. ruszył projekt „Dwa kraje – wspólna kultura i historia”. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie go realizowała wspólnie z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego (Białoruś).

Projekt ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturalno-historycznego, popularyzację turystyki przygranicznej.

W trakcie realizacji projektu partnerzy odnowią ekspozycje Muzeum w Borejkowszczyźnie (gmina rukojeńska) oraz Muzem w Oszmianie, uruchomią wirtualną transgraniczną trasę turystyczną „Historyczne szlaki na Wale Oszmiańskim”, zorganizują szereg imprez kulturalnych promujących region oraz festiwale „Widma holszańskiego zamku” i „Wiosna poezji”.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś.

Wartość projektu opiewa na 172 544 euro, w tym 10 000 euro wyasygnuje Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Umowę o współpracy z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał przed pięcioma laty: we wrześniu 2007 r.