„Najlepsza szkoła. Najlepszy nauczyciel”

Już tradycyjnie Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” prowadzi rankingowanie wśród szkół polskich na Wileńszczyźnie.

Po wnikliwym ocenieniu wyników pracy wyłaniani są zwycięzcy — najlepsze szkoły, najlepsi nauczyciele z całej Wileńszczyzny.

Tegoroczna, XVIII edycja konkursu, za najlepsze placówki uznała Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, Szkołę Średnią im. św. Kazimierza w Miednikach, Szkołę Średnią im. M. Balińskiego w Jaszunach oraz Gimnazjum w Rudziszkach.

Za kryterium oceny najlepszych szkół obrano m. in. liczbę uzyskanych przez uczniów punktów na egzaminach maturalnych, ogólną liczbę składanych egzaminów państwowych, procent uczniów dostających się na studia. W tym roku w ocenianiu szkół doszło nowe kryterium: wynik 90-100 punktów uzyskany na egzaminach.
Wyniki rankingu można zobaczyć tutaj.