Więcej

  3 grudnia – Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych

  Czytaj również...

  3 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na świecie osoby niepełnosprawne stanowią 10% populacji.

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych składam serdeczne życzenia wszystkim osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, którzy swoimi staraniami, ciepłym słowem czy uśmiechem pomagają osobom niepełnosprawnym w integracji ze społeczeństwem, pomagają czuć się potrzebnymi i być samodzielnymi.
  Wierzymy, że małe kroki czynione przez Państwo Litewskie w celu realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na Litwie zachęcą Was podążać do przodu, ulżą i ogrzeją wasze życie. Życzymy Wam mocnego zdrowia, siły i wiary w przyszłość.

  Maria Rekść
  Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...