3 grudnia – Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na świecie osoby niepełnosprawne stanowią 10% populacji.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych składam serdeczne życzenia wszystkim osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, którzy swoimi staraniami, ciepłym słowem czy uśmiechem pomagają osobom niepełnosprawnym w integracji ze społeczeństwem, pomagają czuć się potrzebnymi i być samodzielnymi.
Wierzymy, że małe kroki czynione przez Państwo Litewskie w celu realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na Litwie zachęcą Was podążać do przodu, ulżą i ogrzeją wasze życie. Życzymy Wam mocnego zdrowia, siły i wiary w przyszłość.

Maria Rekść
Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego