Kolejne spotkanie nt. przemocy wobec kobiet

W rejonie wileńskim trwają kolejne spotkania w ramach międzynarodowej kampanii społecznej „16 dni aktywności przeciwko przemocy wobec kobiet”. Tym razem – w Mickunach.

29 listopada br. w siedzibie administracji starostwa mickuńskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Pensjonatu Matki i Dziecka oraz Centrum Informacji Kobiet. W spotkaniu wzięli udział: kierowniczka Wydziału Ochrony Praw Dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Silva Lukoševičienė, gł. specjalistka wydziału Krystyna Malinowska, specjalista niemenczyńskiego posterunku policji Edmundas Mickevičius. Podczas spotkania poruszono problem przemocy wobec kobiet. Wyświetlono tematyczne filmy krótkometrażowe.