Więcej

  Kolejne spotkanie nt. przemocy wobec kobiet

  Czytaj również...

  W rejonie wileńskim trwają kolejne spotkania w ramach międzynarodowej kampanii społecznej „16 dni aktywności przeciwko przemocy wobec kobiet”. Tym razem – w Mickunach.

  29 listopada br. w siedzibie administracji starostwa mickuńskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Pensjonatu Matki i Dziecka oraz Centrum Informacji Kobiet. W spotkaniu wzięli udział: kierowniczka Wydziału Ochrony Praw Dziecka Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Silva Lukoševičienė, gł. specjalistka wydziału Krystyna Malinowska, specjalista niemenczyńskiego posterunku policji Edmundas Mickevičius. Podczas spotkania poruszono problem przemocy wobec kobiet. Wyświetlono tematyczne filmy krótkometrażowe.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Segregacja śmieci – nasz codzienny nawyk. Doprecyzowano tryb pobierania opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych

  W związku z polityką państwa, że segregacja jest obowiązkiem każdego z nas, traci na znaczeniu dotychczasowa mniejsza zmienna część opłaty lokalnej, obowiązująca dotychczas na terenie rejonu wileńskiego dla tych mieszkańców, którzy w ramach segregacji korzystali z indywidualnych kontenerów na...

  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych na terenie rejonu wileńskiego

  Zwracamy uwagę, że właściciele posesji położonych na terenie wspólnot ogrodniczych muszą skontaktować się z przewodniczącym wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce, skąd będą odbierane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne, gdyż przewoźnicy nie mają możliwości dotarcia do każdego gospodarstwa. Mieszkańcy chcący oddać odpady,...

  Inwestycje w infrastrukturę rejonu wileńskiego: w planach 6,4 mln euro

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że wkład w rozwój infrastruktury jest ważnym narzędziem finansowym realizacji projektów infrastrukturalnych, które w dłuższej perspektywie wywierają istotny pozytywny wpływ na dobrobyt lokalnych mieszkańców. Zdaniem mera ten plan odzwierciedla jeden z głównych priorytetów...

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...