Spotkanie robocze kierownictwa AWPL z wiceministrem rolnictwa

Odbyło się spotkanie robocze kierownictwa AWPL z oddelegowanym przez AWPL wiceministrem rolnictwa Leokadią Poczykowską. Spotkaniu przewodniczył lider AWPL Waldemar Tomaszewski.

Udział w spotkaniu wzięło kierownictwo frakcji AWPL w Sejmie: przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rita Tamašunienė i Wanda Krawczonok, merowie rejonów wileńskiego i solecznickiego — Maria Rekść oraz Zdzisław Palewicz, wicemer miasta Wilna Jarosław Kamiński.
Na spotkaniu roboczym omówiono szereg zagadnień ważnych dla wyborców, m. in. sytuację prawną zwrotu ziemi oraz konkretny jej przebieg w samorządach rejonowych Wileńszczyzny (które są ustawowo pozbawione kompetencji dotyczących zwrotu ziemi), jak też w mieście Wilnie (gdzie zwrot ziemi zależy od Narodowej Służby Rolnej przy Ministerstwie Rolnictwa i samorządu stołecznego).

Konieczne jest zrównanie wysokości dopłat bezpośrednich dla rolników

Na spotkaniu poruszono kwestie związane z ogólną polityką rolną państwa i Unii Europejskiej, z wypłatami bezpośrednimi dla rolników. Stwierdzono, że rolnicy gospodarzący na ziemiach nieurodzajnych otrzymują zwiększone dopłaty bezpośrednie, lecz, niestety, nie wszędzie, ponieważ na terenach podmiejskich nie mają oni takiej możliwości — pomimo że ziemia jest tutaj również mniej żyzna. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest obowiązująca metodyka, która zawiera kryterium gęstości zaludnienia, dlatego większość gmin rejonowych nie spełnia tego wymogu, zaś rolnicy w tych gminach są pozbawieni możliwości otrzymywania zwiększonych dopłat bezpośrednich. Przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski podkreślił pilną potrzebę zmiany sytuacji, by wszyscy rolnicy uprawiający nieżyzną ziemię otrzymywali jednakowe zwiększone dopłaty.
Uczestnicy spotkania podkreślili, że zwrot ziemi musi przebiegać przede wszystkim sprawiedliwie. Wyrażono pogląd, że decyzja podjęta przez odchodzącą byłą koalicję o sprzedaży lasów jest niewłaściwa i sprzyjająca nadużyciom. Lepszym rozwiązaniem byłoby rekompensowanie właścicielom ziemi poprzez bezpośrednie przydzielanie im nadziałów lasu.

Mówiono o możliwościach usprawnienia systemu rekompensat z tytułu utraconej ziemi

Omówiono kolejną ważną sprawę, jaką są rekompensaty za utraconą ziemię w postaci działek pod budownictwo, szczególnie w Wilnie, gdzie jest wiele do zrobienia. W celu usprawnienia procesu postanowiono połączyć siły osób oddelegowanych przez AWPL do stołecznego samorządu i ministerstw.
Dwugodzinne spotkanie przebiegło w atmosferze rzeczowej i konstruktywnej. W najbliższej przyszłości odbędą się kolejne podobne spotkania.
Biuro Prasowe AWPL