Na posiedzeniu Rady zatwierdzono plan rozwiązywania problemów młodzieży oraz tryb sondażu mieszkańców

Radni zatwierdzili plan rozwiązywania problemów młodzieży w Samorządzie Rejonu Wileńskiego na l. 2013-2018
Radni zatwierdzili plan rozwiązywania problemów młodzieży w Samorządzie Rejonu Wileńskiego na l. 2013-2018

2 lutego br. podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiono dofinansować wykonanie projektu inwestycyjnego „Rozwój i modernizacja usług radiologicznych w Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego”.

Od 2006 r. Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego uczestniczyła w realizacji Programu Optymizacji Pomocy Radiologicznej na Litwie. W trakcie realizacji tego programu w 2007 r. został opracowany projekt inwestycyjny „Modernizacja gabinetu rentgenowskiego Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego”, w którym przewidziano środki na nabycie komputerowego tomografu oraz udoskonalenie aparatu rentgenowskiego.

Ministerstwo Ochrony Zdrowia RL w 2008 r. zatwierdziło kwotę w wysokości 250 tys. Lt na udoskonalenie aparatów rentgenowskich. Powyższy projekt każdego roku przedstawiano Ministerstwu Ochrony Zdrowia w celu pozyskania inwestycji państwowych. W 2012 r. projekt został zatwierdzony, a w roku 2013 przewidziano jego finansowanie. Oprócz tego, projekt ten wciągnięto do Planu Rozwoju Strategicznego Samorządu Rejonu Wileńskiego na l. 2008-2015.

DSC_0165Obecnie usługi tomografii komputerowej świadczone są mieszkańcom rejonu wileńskiego w innych zakładach opieki zdrowotnej miasta Wilna. Aby skorzystać z tych usług mieszkańcy muszą stać w dużych kolejkach, co jest dla nich bardzo niewygodne. Problemy te zostaną rozwiązane, gdy Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego nabędzie tomograf komputerowy, zostanie bowiem zwiększona dostępność usług diagnostyki radiologicznej świadczonej mieszkańcom rejonu wileńskiego, objętość i jakość badań. Wstępna cena tomografu komputerowego wynosi 1 mln 600 tys. Lt.

Na posiedzeniu zatwierdzono plan rozwiązywania problemów młodzieży w Samorządzie Rejonu Wileńskiego na l. 2013-2018. Plan rozwiązywania problemów młodzieży jest strategią, która wymienia problemy młodzieży w różnych dziedzinach. W planie przewidziane są niezbędne środki oraz działania skierowane na rozwiązywanie problemów młodzieży Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz polepszania jej sytuacji.

Radni zatwierdzili również tryb sondażu mieszkańców Samorządu Rejonu Wileńskiego. Sondaż zorganizuje dyrektor administracji samorządu. Zawdzięczając takim sondażom mieszkańcy samorządu będą mogli wziąć udział w załatwianiu spraw publicznych samorządu, jak to przewidziane jest w przepisach Ustawy o samorządzie lokalnym.

Na zakończenie posiedzenia Rady wszyscy jego uczestnicy zostali zaproszeni na XI Maraton Narciarski Giedymina, który się odbył 3 lutego w Bezdanach, oraz zabawę zapustową, która rozpocznie się 9 lutego o godz. 12.00 w Duksztach.