Europejska Fundacja Praw Człowieka zorganizowała spotkanie informacyjne nt. zmiany nazwisk

Jak powszechnie wiadomo, prawo litewskie reglamentujące pisownię imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach, a także ich zmiany jest bardzo skomplikowane, a możliwości petenta w tej kwestii są obwarowane wieloma, często niejasnymi warunkami. Z tego powodu procedura zmiany nazwiska na zgodne z pisownią oryginalną może dla przeciętnego obywatela wydawać się wyjątkowo trudnym zadaniem. Fundacja stoi na stanowisku, że prawo do zapisywania własnego nazwiska zgodnie z zasadami języka ojczystego jest fundamentalnym prawem obywatela demokratycznego państwa prawnego, dlatego też zorganizowała spotkanie informacyjne w Domu Kultury Polskiej w celu naświetlenia sytuacji w danej dziedzinie i udzielenia podstawowych informacji dla chcących dokonać ww zmiany (wiécej informacji http://www.efhr.eu/2013/02/11/zaproszenie-do-udzialu-w-spotkaniu-informacyjnym-czy-mam-prawo-do-oryginalnej-pisowni-swojego-imienia-i-nazwiska/).

Pomysł okazał się trafiony gdyż na spotkanie przybyło wielu zainteresowanych. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia dr Łukasza Wardyna, który przedstawił działalność Fundacji w 2012 r., opisał jej sukcesy i dokonania. Następnie prawnik Fundacji przedstawiła dokładny stan prawny regulujący możliwość zmiany imion i nazwisk, opisała poszczególne kroki w procedurze zmiany imienia/nazwiska, warunki, które musi spełnić petent i wszystkie związane z tym niuanse. Temat wzbudził duże zainteresowanie, gdyż uczestnicy aktywnie brali udział w dyskusji, zadawali wiele pytań i zgłaszali swoje uwagi.

Zainteresowanych zmianą imienia/nazwiska na zgodne z pisownią oryginalną zachęcamy do kontaktu z Fundacją i zapraszamy na stronę http://www.efhr.eu/imie/ w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Europejska Fundacja Praw Człowieka